Phân tích kỹ thuật (23/09/2019): EURUSD duy trì xu hướng giảm, di chuyển xuống dưới đường xu hướng

Phân tích kỹ thuật (23/09/2019): tỷ giá EURUSD trong ngày duy trì xu hướng giảm, di chuyển xuống dưới đường xu hướng
Phân tích kỹ thuật (23/09/2019): tỷ giá EURUSD trong ngày duy trì xu hướng giảm, di chuyển xuống dưới đường xu hướng

Thị trường giảm giá đã di chuyển tỷ giá EURUSD trong ngày xuống mức thấp 1.1026  của ngày 1 tháng 8 cũng như mức kháng cự 1.1000 (mức phục hồi Fibonacci 23.6% của chân xuống từ 1.1411 đến 1.0925). Giá đã làm chệch khỏi mức 1.1110 trong đó đường trung bình di chuyển đơn giản SMA 42 ngày hợp nhất với đường xu hướng giảm khiến mô hình biểu đồ đáy đôi bị lỗi.

Trong khi SMAs ẩn trong xu hướng giảm, các chỉ báo động lượng cũng có dấu hiệu đồng tình, với chỉ số RSI giảm xuống dưới mức trung lập và chỉ báo MACD đang tải một đường chéo khác bên dưới đường kích hoạt màu đỏ của nó trong vùng xu hướng giảm. Các nhà giao dịch cần phải biết về các dòng Tenkan-sen và Kijun-sen, vốn vẫn không thay đổi trong quá trình di chuyển này.

Nếu sự phục hồi của xu hướng giảm mang lại thêm tổn thất, cặp tiền có thể thả ra để kiểm tra mức hỗ trợ 1.0940. Kiểm soát hoàn toàn dây cương, mức 1.0925 (mức thấp nhất trong 28 tháng) đã được kiểm tra 2 lần, có thể chứng minh là một trở ngại khó khăn hơn trước khi sự chú ý của các nhà giao dịch chuyển sang mức 1.0890 (mức trong tháng 5 năm 2017)

Trong kịch bản tích cực, thị tường tăng giá sẽ cần phải đảo ngược giá trở lại trên mức 1.100 và ngưỡng kháng cự 1.1026. Nếu các lệnh được thiết lập để tăng giá trên mức 1.1050 (mức Fibonacci 38.2%) thì thị trường tăng giá có thể phải đối mặt với đường xu hướng giảm hạn chế hiện tại là 1.1070. Vi phạm ở trên, SMA 42 ngày gần đó cùng với mức 1.1087 (mức Fibonacci 50.0%) có thể gây áp lực trước mức 1.1110 (mức swing high).

Nhìn chung, Trong giao dịch ngắn hạn và trung hạn vẫn duy trì xu hướng giảm và đóng cửa dưới mức 1.0925 có thể sẽ làm phục hồi động thái đi xuống. Tuy nhiên, một sự phá vỡ ban đầu trên đường xu hướng giảm sẽ là cần thiết để xem xét sự thay đổi trong xu hướng.

Nguồn: XM