Sử dụng mức phục hồi Fibonacci để tham gia giao dịch Forex

Để sử dụng mức phục hồi Fibonacci trong giao dịch Forex. Điều đầu tiên bạn nên biết về công cụ Fibonacci là nó hoạt động tốt nhất khi thị trường Forex đang có xu hướng. Ý tưởng kéo dài (hoặc mua) trên mức phục hồi ở mức hỗ trợ Fibonacci. Khi thị trường đang có xu hướng tăng và rút ngắn (hoặc bán) trên mức phục hồi ở mức kháng cự Fibonacci. Khi thị trường đang có xu hướng giảm. 

Các mức này được coi là một chỉ báo kỹ thuật dự đoán. Vì chúng sẽ cố gắng xác định nơi có thể có giá trong tương lai. Về lý thuyết sau khi giá bắt đầu một xu hướng mới. Giá sẽ lấy lại hoặc quay trở lại một phần về mức giá trước đó khi tiếp tục theo hướng của xu hướng.

Cách tìm các mức phục hồi Fibonacci

Để tìm mức phục hồi Fibonacci này. Bạn phải tìm các mức Swing High và mức Swing Low có ý nghĩa gần đây. Đối với các xu hướng giảm, nhấp vào Swing High và kéo con trỏ đến Swing Low gần đấy nhất. Đối với xu hướng tăng thì làm ngược lại. Chúng ta nhấp vào Swing Low và kéo con trỏ đến Swing High gần đấy nhất. Bây giờ, chúng ta hãy xem xét một số ví dụ về cách áp dụng nó vào thị trường tiền tệ.

Phục hồi  Fibonacci đối với xu hướng tăng

Dưới đây là biểu đồ hàng ngày của cặp tiền AUD/USD.

Sử dụng mức phục hồi Fibonacci  để tham gia giao dịch Forex
Sử dụng mức phục hồi Fibonacci để tham gia giao dịch Forex

Ở ví dụ trên, chúng tôi đã vẽ các mức phục hồi Fibonacci bằng cách nhấp vào Swing Low tại 0.6955 vào ngày 20 tháng 4. Sau đó kéo con trỏ đến Swing High tại 0.8264 vào ngày 3 tháng 6. Phần mền hiển thị cho bạn thấy các mức thoái lui an toàn. Như bạn có thể nhìn thấy từ biểu đồ, các mức phục hồi Fibonacci là 0.7955 (23.6%), 0.7764 (38.2%), 0.7609 (50.0%), 0.7454 (61.8%), và 0.7263 (76.4%). Bây giờ, bạn kỳ vọng là nếu cặp tiền AUD/USD rút lui khỏi mức cao gần đây. Nó sẽ tìm thấy sự hỗ trợ tại một trong những mức phục hồi Fibonacci đó. Bởi vì các nhà giao dịch sẽ đặt lệnh mua ở các mức này khi giá quay trở lại.

Giờ, chúng ta hãy nhìn vào biểu đồ và xem những gì xảy ra sau khi Swing High xảy ra:

Sử dụng mức phục hồi Fibonacci  để tham gia giao dịch Forex
Sử dụng mức phục hồi Fibonacci để tham gia giao dịch Forex

Giá đã kéo trở lại ngay khi qua mức 23,6% và tiếp tục bắn hạ trong vài tuần tới. Nó thậm chí đã kiểm tra ở mức 38,2% nhưng không thể đóng ở dưới mức đó. Sau đó, vào khoảng ngày 14 tháng 7, thị trường đã tiếp tục di chuyển lên và cuối cùng đã vượt qua mức Swing High. Rõ ràng nếu chúng ta mua ở mức Fibonacci tại 38,2%. Nó sẽ là một giao dịch dài hạn có lợi nhuận cho chúng ta.

Phục hồi Fibonacci đối với xu hướng giảm.

Bây giờ, chúng ta hãy xem làm thế nào chúng ta sử dụng công cụ phục hồi Fibonacci trong một xu hướng giảm. Dưới đây là biểu đồ 4 giờ cho cặp tiền EUR/USD.

Sử dụng mức phục hồi Fibonacci  để tham gia giao dịch Forex

Như bạn có thể thấy, chúng tôi sẽ tìm thấy Swing High của chúng tôi ở mức 1.4195 vào ngày 25 tháng 1. Và Swing Low ở mức 1.3854 một vài ngày sau đó vào ngày 1 tháng 2. Các mức phục hồi là 1,3933 (23,6%), 1,3983 (38,2%), 1,4023 (50,0%), 1,4064 (61,8%), và 1,4114 (76,4%). Kỳ vọng cho một xu hướng giảm là nếu giá giảm từ mức Swing Low này. Nó có thể gặp phải mức kháng cự tại một trong các mức Fibonacci. Vì các nhà giao dịch muốn đặt lệnh cho xu hướng giảm với giá tốt hơn có thể sẳn sàng với các lệnh bán ở đó.

Hãy xem những gì xảy ra tiếp theo.
Sử dụng mức phục hồi Fibonacci để tham gia giao dịch Forex

Thị trường đã cố gắng tăng điểm bị đình trệ ở mức 38,2% một chút trước khi kiểm tra ở mức 50,0%.

Nếu bạn có một số lệnh ở mức 38,2% hoặc 50,0%, bạn sẽ làm gì trong trong giao dịch của mình đây.

Trong hai trường hợp trên, chúng ta đã thấy rằng giá đã tìm thấy một số mức hỗ trợ hoặc kháng cự tạm thời ở các mức phục hồi Fibonacci. Bởi vì tất cả những người sử dụng công cụ Fibonacci. Họ đều hiểu rằng các mức phục hồi này trở thành các mức hỗ trợ và kháng cự tự hoàn thành. Nếu tất cả người tham gia thị trường tin rằng sự phục hồi sẽ xảy ra gần mức phục hồi Fibonacci. Và họ đang chờ để mở một vị trí khi giá đạt đến mức đó. Thì tất cả các lệnh chờ xử lý này có thể ảnh hưởng đến giá thị trường.

Lưu ý

Một điều bạn cần lưu ý là giá sẽ không thường xuyên bị trả lại từ các mức này. Nó nên được xem là lĩnh vực quan tâm hơn là sự chắc chắn. Hiện tại có một thứ bạn luôn cần nhớ về việc sử dụng công cụ Fibonacci. Và không phải lúc nào chúng cũng đơn giản để sử dụng. Nếu như điều này đơn giản như thế này. Thì các nhà giao dịch sẽ luôn đặt lệnh của họ ở mức phục hồi Fibonacci. Như vậy thị trường sẽ có xu hướng mãi mãi.