Chỉ báo MACD và cách sử dụng công cụ MACD

Chỉ báo MACD là gì?

Chỉ báo MACD là một từ viết tắt của cụm từ Moving Average Convergence Divergence (Di chuyển phân kỳ hội tụ trung bình). Công cụ này được sử dụng để xác định các Đường trung bình di chuyển đang chỉ ra một xu hướng mới cho dù đó là tăng hay giảm. Ưu tiên hàng đầu của các nhà giao dịch trong giao dịch là có thể tìm thấy một xu hướng. Bởi vì đó là nơi kiếm được nhiều tiền nhất.

Chỉ báo MACD và cách sử dụng công cụ MACD
Chỉ báo MACD và cách sử dụng công cụ MACD
Với biểu đồ MACD, bạn thường sẽ thấy ba số được sử dụng cho cài đặt của nó. 
  • Đầu tiên là số chu kỳ được sử dụng để tính trung bình di chuyển nhanh hơn.
  • Thứ hai là số lượng thời gian được sử dụng trong trung bình di chuyển chậm hơn.
  • Thứ ba là số lượng thanh được sử dụng để tính trung bình di chuyển của chênh lệch giữa trung bình di chuyển nhanh hơn và chậm hơn.

Cho một ví dụ: Nếu bạn xem các nhóm 12, 26, 9, thì các tham số MACD (thường là cài đặt mặc định cho hầu hết các phần mềm biểu đồ). Đây là cách bạn diễn giải nó:

  • 12 là đại diện cho 12 thanh trước đó của trung bình di chuyển nhanh hơn.
  • 26 đại diện cho 26 thanh trước đó của trung bình di chuyển chậm.
  • 9 đại diện cho 9 thanh trước đây về sự khác biệt giữa hai đường trung bình động. Điều này được vẽ bởi các đường thẳng đứng được gọi là biểu đồ (các đường màu xanh lá cây trong biểu đồ trên.

Có một quan niệm mà mọi người thường sai lầm phổ biến khi nói đến các đường của MACD. Hai đường được vẽ là không di chuyển trung bình giá. Thay vào đó, chúng là các đường trung bình di chuyển của sự khác biệt giữa hai đường trung bình động. 

Trong ví dụ của chúng tôi ở trên:

Đường trung bình di chuyển nhanh hơn là đường trung bình di chuyển của chênh lệch giữa đường trung bình di chuyển 12 và 26 kỳ. Đường trung bình di chuyển chậm hơn vẽ đồ thị trung bình của đường MACD trước đó. Một lần nữa, từ ví dụ của chúng tôi ở trên. Đây sẽ là trung bình di chuyển 9 kỳ. Điều này có nghĩa chúng tôi đang lấy trung bình của 9 giai đoạn cuối của đường MACD nhanh hơn và vẽ nó là trung bình di chuyển chậm hơn.

Nó làm mướt các dòng trung bình di chuyển gốc hơn nữa. Và nó cho chúng ta một đường chính xác hơn. Biểu đồ chỉ đơn giản là vẽ sự khác biệt giữa trung bình di chuyển nhanh và chậm. Nếu bạn nhìn vào biểu đồ ban đầu của chúng tôi. Bạn có thể thấy rằng, khi hai đường trung bình động tách rời nhau biểu đồ sẽ lớn hơn. Điều này được gọi là phân kỳ vì trung bình di chuyển nhanh hơn là chuyển hướng của người khác. Hoặc có thể di chuyển ra khỏi mức trung bình di chuyển chậm hơn. Khi các đường trung bình di chuyển gần nhau hơn, biểu đồ sẽ nhỏ hơn. Nó được gọi là hội tụ vì đường trung bình di chuyển nhanh hơn hoặc bắt đầu đến mức trung bình di chuyển chậm hơn. 

Giao dịch bằng cách sử dụng MACD

Bởi vì có hai đường trung bình di chuyển với tốc độ khác nhau, tốc độ nhanh rõ ràng sẽ phản ứng nhanh hơn với chuyển động giá so với tốc độ chậm hơn. Khi một xu hướng mới xảy ra, đường chuyển động nhanh sẽ phản ứng trước và cuối cùng vượt qua đường chuyển động chậm hơn. Khi giao thoa giữa các đường này xảy ra và nhanh bắt đầu di chuyển hướng ra khỏi đường dải hoặc rời khỏi đường chậm hơn. Nó thường chỉ ra rằng một xu hướng mới đã hình thành.

Chỉ báo MACD và cách sử dụng công cụ MACD
Chỉ báo MACD và cách sử dụng công cụ MACD

Từ biểu đồ trên, bạn có thể thấy rằng đường di chuyển nhanh vượt qua đường di chuyển chậm và xác định chính xác xu hướng giảm mới. Lưu ý rằng, khi các đường chéo trung bình xuất hiện biểu đồ tạm thời biến mất. Điều này là do sự khác biệt giữa các đường tại thời điểm của thập giá là 0. Khi xu hướng giảm bắt đầu và đường nhanh tách ra khỏi đường di chuyển chậm. Lúc này biểu đồ sẽ lớn hơn, đó là dấu hiệu tốt của một xu hướng mạnh.

Hãy xem ví dụ dưới đây:
Chỉ báo MACD và cách sử dụng công cụ MACD
Chỉ báo MACD và cách sử dụng công cụ MACD

Trong biểu đồ một giờ của cặp tiền EUR/USD ở trên. Đường di chuyển nhanh vượt qua đường di chuyển chậm trong khi biểu đồ biến mất. Điều này cho thấy xu hướng giảm ngắn ngủi cuối cùng sẽ đảo ngược. Từ đó, cặp EUR/USD bắt đầu tăng vọt khi nó bắt đầu một xu hướng tăng mới. Hãy tưởng tượng nếu bạn đi kéo dài sau khi giao nhau. bạn sẽ đạt gần 200 pips! Nhưng có một nhược điểm đối với MACD.

Đương nhiên, đường trung bình di chuyển có xu hướng tụt hậu so với giá. Rốt cuộc, nó chỉ là một mức giá trung bình của lịch sử. Vì chỉ số biểu thị đường trung bình di chuyển của các đường trung bình di chuyển khác và được làm nhẵn bởi một đường trung bình di chuyển khác , bạn có thể tưởng tượng rằng có một chút sự di chuyển chậm. Tuy nhiên, MACD vẫn là một trong những công cụ được ưa chuộng nhất bởi nhiều nhà giao dịch.