Cách sử dụng kênh Keltner

Kênh Keltner là gì?

Kênh Keltner trong forex là một chỉ số biến động được giới thiệu bởi một nhà giao dịch thường có tên là Chester Keltner trong cuốn sách năm 1960. Cách kiếm tiền trong hàng hóa. Một phiên bản sửa đổi sau đó đã được phát triển bởi Lina Raschke vào những năm 1980. Phiên bản mới của Linda, được sử dụng rộng rãi hơn. Khá giống với Dải Bollinger về hình dạng. Tuy nhiên, đường giữa trong kênh Keltner là Đường trung bình di chuyển theo hàm mũ (EMA). Và hai đường bên ngoài dựa trên phạm vi trung bình thực (ATR) thay vì độ lệch chuẩn (SD). 

Do kênh Keltner có nguồn gốc từ ATR, vốn là một chỉ báo biến động. Kênh cũng co lại và mở rộng với biến động nhưng không biến động như dải Bollinger. Đây như là một công cụ hướng dẫn để thiết lập các mục vào và ra lệnh trong giao dịch. Nó sẽ giúp chúng ta xác định mức mua quá mức và bán quá mức so với trung bình di chuyển. Đặc biệt là khi xu hướng không đổi. Nó cũng có thể cung cấp mạnh mối cho các xu hướng mới.

Hãy tưởng tượng rằng kênh cũng có kênh tăng dần hoặc giảm dần. Ngoại trừ kênh tự động điều chỉnh theo biến động gần đây và không được tạo thành từ các đường thẳng.
Cách sử dụng kênh Keltner trong forex
Cách sử dụng kênh Keltner trong forex

Nếu bạn đã đọc qua bài dải Bollinger, có lẽ bạn sẽ đoán rằng kênh Keltner về cơ bản được cắt từ cùng một tấm vải. Điều làm nên sự khác biệt giữa hai yếu tố này là các chỉ số và tính toán cơ bản mà chúng ta có thể tiếp tục. Các công thức này mang lại sự khác biệt về độ nhạy giá và độ mượt của các chỉ số.

Cách giao dịch Forex bằng kênh Keltner.

Kênh Keltner hiển thị khu vực nơi một cặp tiền tệ thường đi chơi. Đầu kênh thường là mức kháng cự động trong khi đáy kênh đóng vai trò là mức hỗ trợ động. 

Cách sử dụng  Keltner làm mức hỗ trợ và kháng cự động

Các cài đặt được sử dụng phổ biến nhất là 2 x  ATR(10) cho các đường trên và dưới và EMA(20), vậy cái nào là đường giữa? Đường giữa này khá quan trọng vì nó có xu hướng hoạt động như một sự kéo lại trong các xu hướng đang diễn ra. Trong một xu hướng tăng, hành động giá có xu hướng bị giới hạn trong mức hấp dẫn lớn của kênh. Nằm giữa đường giữa là hỗ trợ và đường trên cùng là kháng cự.

Cách sử dụng kênh Keltner trong forex
Cách sử dụng kênh Keltner trong forex

Trong một xu hướng giảm, hành động giá thường treo xung quanh nửa dưới của kênh. Tìm mức kháng cự ở đường giữa và mức hỗ trợ ở đường dưới. 

Cách sử dụng kênh Keltner trong forex

Trong một xu hướng khác nhau. Giá thường dao động qua lại giữa các dòng trên cùng và dưới cùng.

Cách giao dịch đột phá 

Các đột phá từ kênh Keltner hoạt động như một gợi ý mạnh mẽ trong đó giá sẽ tiếp tục giảm. Nếu nến bắt đầu thoát ra khỏi đỉnh, thì việc di chuyển thường sẽ tiếp tục  lên.

Cách sử dụng kênh Keltner

Nếu nến bắt đầu phá vỡ dưới đáy, thì giá thường sẽ tiếp tục giảm.

Cách sử dụng kênh Keltner

Để mắt đến những đột phá kênh này có thể giúp bạn nắm bắt được một bước tiến lớn càng sớm càng tốt.