Phân tích kỹ thuật (18/09/2019): AUDUSD được giới hạn bởi mức Fibonacci 50%, di chuyển vào đám mây Ichimoku

Phân tích kỹ thuật (18/09/2019): tỷ giá AUDUSD được giới hạn bởi mức Fibonacci 50%, di chuyển vào đám mây Ichimoku
Phân tích kỹ thuật (18/09/2019): tỷ giá AUDUSD được giới hạn bởi mức Fibonacci 50%, di chuyển vào đám mây Ichimoku

Tỷ giá AUDUSD đã chuyển sang một bên đám mây Ichimoku sau khi nỗ lực bù lại các khoản lỗ bắt đầu vào ngày 19 tháng 7 đã bị dừng ở mức 0.6880-mức phục hồi Fibonacci 50.0% của chân xuống từ 0.7081 đến 0.6676. 

Đường trung bình di chuyển đơn giản SMA 21 ngày dường như đang tiến gần tới mức tăng giá, trong khi đường Tenkan-sen đã nghiêng mạnh so với đường Kijun-sen, cả hai đều cho thấy sức mạnh tích cực. Tuy nhiên, chỉ báo MACD và chỉ số RSI phản ánh đà giảm tích cực, khi chỉ báo MACD trên mức kích hoạt của nó, đang giảm trong vùng tích cực, trong khi chỉ số RSI đang giảm trong vùng lãnh thổ tăng. Khẳng định chắc chắn hơn cho xu hướng giảm lớn đó là đường dốc xuống SMA 42, 100 và 200 ngày và đường Kijun-sen phẳng. 

Nếu thị trường tăng giá cố gắng phá vỡ ranh giới trên của đám mây Ichimoku và mức 0.6880 (mức Fibonacci 50.0%), thì khả năng ngưỡng kháng cự có thể đến từ SMA 100 ngày trước mức 0.6910. Cao hơn là gần mức 0.6925 của mức Fibonacci 61.8% có thể gây áp lực với các lệnh được phục hồi, đẩy mạnh cặp tiền này để kiểm tra mức 0.6925 của mức Fibonacci 76.4%.

Di chuyển bên dưới mức 0.6831 của mức Fibonacci 38.2%, vùng hỗ trợ quan trọng hơn 0.6812-0.6800 có thể được đặt làm trọng tâm, vì đó là nơi có ranh giới thấp hơn của đám mây và SMA 21 và 42 ngày hiện tại. Thậm chí thấp hơn, mức hỗ trợ đến từ 0.6770 của mức Fibonacci 23.6%, trước khi ánh sáng có thể chiếu sáng vào mức thấp nhất trong nhiều năm. 

Nhìn chung, sự phá vỡ trên mức 0.6880 hoặc 0.6831 sẽ cho thấy xu hướng định hướng trong giao dịch ngắn hạn.

Nguồn: XM