Trade Breakouts bằng cách sử dụng đường xu hướng, kênh và mô hình tam giác

Điều tuyệt vời khi chúng ta giao dịch theo sự phá vỡ (Trade Breakouts) trong Forex là các cơ hội khá dễ dàng nhận ra bằng mắt thường. Khi bạn đã quen dần với các dấu hiệu của sự phá vỡ, bạn sẽ có thể phát hiện ra các giao dịch tiềm năng tốt khá nhanh chóng.

Sử dụng mô hình biểu đồ để tìm sự phá vỡ giao dịch (Trade Breakouts)

Có lẽ bây giờ bận đã quen với việc nhìn vào các biểu đồ và nhận ra các mô hình biểu đồ quen thuộc hiển thị một sự phá vỡ đảo ngược. Dưới đây là chỉ là một vài biểu đồ:

  • Double Top/Bottom
  • Head and Shoulders
  • Triple Top/Bottom

Để có thể hiểu chi tiết hơn bạn có thể tham khảo lại bài viết về các mô hình biểu đồ. Ngoài các mô hình biểu đồ, có một số công cụ và chỉ báo bạn có thể sử dụng để bổ sung cho một sự phá vỡ giao dịch của mình.

Đường Xu hướng

Cách đầu tiên để phát hiện ra một sự phá vỡ là chúng ta có thể vẽ các đường xu hướng trên biểu đồ. Để vẽ đường xu hướng, bạn chỉ cần nhìn vào biểu đồ và vẽ đường đi cùng hướng với xu hướng hiện tại.

Phá vỡ giao dịch (Trade Breakouts) bằng cách sử dụng đường xu hướng, kênh và mô hình tam giác
Phá vỡ giao dịch (Trade Breakouts) bằng cách sử dụng đường xu hướng, kênh và mô hình tam giác

Khi vẽ các đường xu hướng, tốt nhất là bạn nên tạo ít nhất hai đỉnh hoặc đáy nối với nhau. Càng nhiều đỉnh hoặc đáy kết nối, đường xu hướng càng mạnh. Vậy làm thế nào bạn có thể sử dụng các đường xu hướng để làm lợi thế cho mình? Khi giá tiếp xúc với với đường xu hướng của bạn, chỉ có 2 điều có thể xảy ra.

  1. Giá có thể bật ra khỏi đường xu hướng và tiếp tục xu hướng.
  2. Giá có thể vượt qua đường xu hướng và gây ra sự đảo ngược.

Chúng ta muốn tận dụng lợi thế của sự phá vỡ đó! Tuy nhiên nhìn vào giá là không đủ. Đây là nơi sử dụng một hoặc nhiều chỉ báo được đề cập trước đó trong bài học này có thể giúp bạn rất nhiều.

Phá vỡ giao dịch (Trade Breakouts) bằng cách sử dụng đường xu hướng, kênh và mô hình tam giác
Phá vỡ giao dịch (Trade Breakouts) bằng cách sử dụng đường xu hướng, kênh và mô hình tam giác

Lưu ý rằng khi EUR/USD phá vỡ đường xu hướng, đường MACD đang cho thấy đà giảm. Chúng ta sử dụng thông tin này để nói rằng sự phá vỡ sẽ tiếp tục đẩy đồng EUR xuống và với tư cách là nhà giao dịch thông minh, chúng ta nên rất ngắn cặp này.

Sử dụng kênh để tìm Trade Breakouts

Một cách khác để chúng ta phát hiện các cơ hội phá vỡ là vẽ các kênh xu hướng. Vẽ các kênh xu hướng gần giống như vẽ các đường xu hướng trừ sau khi bạn sẽ một đường xu hướng, bạn có thêm một mặt khác.

Phá vỡ giao dịch (Trade Breakouts) bằng cách sử dụng đường xu hướng, kênh và mô hình tam giác
Phá vỡ giao dịch (Trade Breakouts) bằng cách sử dụng đường xu hướng, kênh và mô hình tam giác

Các kênh rất hữu ích vì bạn có thể phát hiện ra các điểm phá vỡ theo một trong hai hướng của xu hướng. Các tiếp xúc tương tự như cách chúng ta tiếp xúc với các dường xu hướng ở chỗ là chúng ta chờ giá đến một trong các đường kênh và xem xét các chỉ báo để giúp chúng ta đưa ra quyết định chính xác.

Phá vỡ giao dịch (Trade Breakouts) bằng cách sử dụng đường xu hướng, kênh và mô hình tam giác
Phá vỡ giao dịch (Trade Breakouts) bằng cách sử dụng đường xu hướng, kênh và mô hình tam giác

Lưu ý rằng chỉ báo MACD đang hiển thị thấy đà giảm mạnh khi EUR/USD đã phá vỡ dưới đường thấp hơn kênh xu hướng. Đây sẽ là một dấu hiệu tốt để chúng ta rút ngắn.

Mô hình biểu đồ tam giác để 

cách thứ 3 để bạn có thể phát hiện ra các cơ hội phá vỡ là tìm kiếm các mô hình biểu đồ tam giác. Biểu đồ hình tam giác được hình thành khi giá thị trường bắt đầu hợp nhất thành một phạm vi chặt chẽ. Mục tiêu của chúng ta là định vị vị trí chính của mình khi thị trường hợp nhất để chúng ta có thể nắm bắt được động thái khi một sự phá vỡ xảy ra. Có 3 loại hình tam giác :

  1. Tam giác tăng dần
  2. Tam giác giảm dần
  3. Tam giác đối xứng

Mô hình biểu đố tam giác tăng dần

Tam giác tăng dần hình thành khi có mức kháng cự và giá thị trường tiếp tục tạo điểm thấp cao hơn. Đây là dấu hiệu cho thấy thị trường tăng giá đang dần bắt đầu lấy đà trên thị trường giảm giá.

Phá vỡ giao dịch (Trade Breakouts) bằng cách sử dụng đường xu hướng, kênh và mô hình tam giác
Phá vỡ giao dịch (Trade Breakouts) bằng cách sử dụng đường xu hướng, kênh và mô hình tam giác

Sau một biểu đồ tam giác tăng dần là mỗi khi giá đạt một mức cao nhất định, có một số nhà giao dịch bị thuyết phục về bán ở mức đó, dẫn đến giá giảm trở lại. Mặc khác, có một số nhà giao dịch tin rằng giá sẽ cao hơn và khi giá bắt đầu giảm, hãy mua cao hơn điểm thấp trước đó. Kết quả giữa thị trường tăng giá và giảm giá là cuối cùng hội tụ một cuộc thách đấu cuối cùng.

Những gì chúng ta tìm kiếm là sự phá vỡ lên phái trên vì mô hình biểu đồ hình tam giác tăng dần thường là tín hiệu tăng. Khi chúng ta thấy vi phạm mức kháng cự, quyết định đúng đắn nhất là kéo dài giao dịch.

Phá vỡ giao dịch (Trade Breakouts) bằng cách sử dụng đường xu hướng, kênh và mô hình tam giác
Phá vỡ giao dịch (Trade Breakouts) bằng cách sử dụng đường xu hướng, kênh và mô hình tam giác

Mô hình biểu đồ tam giác giảm dần

Các biểu đồ tam giác giảm dần về cơ bản là đối nghịch với các tam giác tăng dần. Người bán tiếp tục gây áp lực cho người mua, kết quả là chúng ta bắt đầu thấy điểm cao thấp hơn được đáp ứng bới một mức hỗ trợ mạnh mẽ.

Biểu đồ hình tam giác giảm dần thường là tín hiệu giảm giá. Để tận dụng lợi thế này, mục tiêu của chúng ta là định vị vị trí để rút ngắn nếu giá phá vỡ mức hỗ trợ. 

Mô hình Biểu đồ tam giác đối xứng

Mô hình biểu đồ thứ 3 là tam giác đối xứng. Thay vì có một mức hỗ trợ hoặc kháng cự ngang, cả thị trường tăng giá và giảm giá đều tạo ra điểm thấp cao hơn và điểm cao thấp hơn và tạo thành một đỉnh ở giữa.

Không giống như mô hình biểu đồ tam giác tăng dần và giảm dần thường là tín hiệu tăng hoặc giảm, tam giác đối xứng không có độ lệch hướng. Bạn phải sẵn sàng sự phá vỡ giao dịch trên cả hai phía!

Trong trường hình thành tam giác đối xứng, bạn muốn định vị vị trí để sản sàng cho một sự phá vỡ đảo ngược hoặc giảm. Một thời điểm hoàn hảo để sử dụng các lệnh OCO.

Trong kịch bản trên, GBP/USD đã bắn ra ở phía tăng và kéo dài giao dịch được chúng ta kích hoạt.

Để giúp bạn ghi nhớ dấu hiệu của sự phá vỡ trong mô hình tam giác khác nhau, chỉ cần nghĩ về sự phá vỡ mà bạn nhìn thấy. Tam giác tăng thường phá vỡ lên phía trên. Vì vậy, khi bạn nghĩ về các mô hình tam giác tăng hãy nghĩ việc thoát ra trên đỉnh. Tam giác giảm dần thường phá vỡ phía dưới. Vì vậy, khi bạn nghĩ về mô hình tam giác giảm dần, hãy nghĩ đến sự phá vỡ dưới đáy. Các mô hình tam giác đối xứng có thể phá vỡ theo hướng đảo ngược hoặc giảm xuống. Vì vậy, khi bạn thấy mô hình tam giác đối xứng, hãy nghĩ về sự phá vỡ ở cả đỉnh và đáy.

xem thêm bài viết “Hướng dẫn đầu tư Forex”