Các loại Kênh (Channels) trong Forex

Kênh (Channels) trong Forex là gì?

Nếu chúng ta đưa lý thuyết đường xu hướng ở bài viết trước. Chúng ta  tiến thêm một bước và vẽ thêm một đường song song ở cùng một góc của xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm. Chúng sẽ tạo ra một kênh. Kênh chỉ là một công cụ khác trong phân tích kỹ thuật. Nó có thể được sử dụng để xác định nơi giá tốt nhất để mua hoặc bán. Cả đỉnh và đáy của kênh đều đại diện cho khu vực hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.

Các loại Kênh (Channels) trong Forex
Các loại Kênh (Channels) trong Forex

Có ba loại kênh: 

  1. Các Kênh tăng dần – Ascending channel (mức cao cao hơn và mức thấp hơn cao hơn).
  2. Các Kênh giảm dần – Descending channel (mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn).
  3. Kênh ngang – Horizontal channel (Khác nhau).

Để tạo một kênh tăng (Tăng dần). Chỉ cần vẽ một đường thẳng song song ở cùng một góc với đường xu hướng tăng. Và sau đó di chuyển đường đó đến vị trí mà nó chạm đỉnh gần nhất. Điều này nên được thực hiện cùng một lúc khi bạn tạo đường xu hướng.

Để tạo kênh xuống (giảm dần). Chỉ cần vẽ một đường thẳng song song ở cùng góc với đường xu hướng giảm. Và sau đó di chuyển đường đó đến vị trí mà nó chạm vào đáy gần nhất. Điều này nên được thực hiện cùng lúc bạn tạo đường xu hướng. 

Khi giá chạm đường xu hướng phía dưới. Điều này có thể thời cơ tốt để bạn giao dịch mua. Khi giá chạm đường xu hướng phía trên. Điều này là thời cơ tốt để bạn giao dịch bán.

Những điều quan trọng cần nhớ khi vẽ đường xu hướng và tạo kênh

Khi xây dựng một kênh, cả hai đường xu hướng phải song song với nhau. Nói chung, đáy của kênh được xem là vùng để mua. Trong khi đỉnh của kênh được xem là vùng để bán. Giống như trong việc vẽ các đường xu hướng. Đừng bao giờ ép giá đối với  các kênh mà bạn tạo. Ranh giới kênh bị nghiêng ở một góc. Trong khi ranh giới kênh tương ứng nghiêng ở góc khác là không chính xác và dẫn đến giao dịch của bạn bị ảnh hưởng xấu.