Phân tích kỹ thuật (13/09/2019): USDCAD buộc phải lùi xuống dưới SMA-200 và SMA-100

Phân tích kỹ thuật (13/09/2019): tỷ giá USDCAD buộc phải lùi xuống dưới SMA-200 và SMA-100
Phân tích kỹ thuật (13/09/2019): tỷ giá USDCAD buộc phải lùi xuống dưới SMA-200 và SMA-100

Thị trường tăng giá làm tỷ giá USDCAD bắn lên trên đường trung bình di chuyển đơn giản SMA-200 ngày vào ngày 3 tháng 9. thị trường giảm giá đã đảo ngược xuống dưới ngưỡng kháng cự 1.3355 (đó là mức phục hồi Fibonacci 61.8% của mức giảm từ 1.3564 xuống 1.3015) và quan trong hơn là SMA-200 và SMA-100 ngày. Có vẻ như một cuộc ngừng bán đang phát triển, khi SMAs và Kijun-sen đang áp dụng một giao dịch ngang với những người mua trở lại đám mây Ichimoku.

Chỉ báo Stochastics đã hồi phục mạnh mẽ, nhanh chóng di chuyển tới vùng mua quá mức, trong khi chỉ số RSI gần đạt được mức 50. Triển vọng tăng giá trong giao dịch ngắn hạn của các chỉ báo động lượng mâu thuẫn với đề xuất của SMAs trong giao dịch trung lập.

Vượt qua mức 1.3225 của mức Fibonacci 38.2%, ngưỡng kháng cự có thể đến từ Kijun-sen và SMA-100 ngày phái trước của mức 1.3290 của mức Fibonacci 50.0%, nơi ranh giới trên của đám mây cũng đang nằm trong khu vực. Cao hơn là SMA-200 ngày xung quanh mức 1.3300, có thể đóng vai trò trong việc cản trở việc di chuyển lên để kiểm tra mức 1.3355 (mức Fibonacci 61.8% bền hơn). Vượt qua nó có thể thấy mức 1.3434 mở ra (mức Fibonacci 76.4%).

Nếu mức 1.3225 của mức Fiboancci 38.2% giữ vững và đẩy thì trường giảm giá xuống dưới SMA-50 ngày và đám mây Ichimoku, mức hỗ trợ 1.3144 của mức Fibonacci 23.6% phái trước mức tâm lý 1.3144. Chỉ đạo thấp hơn, xem xét lại mức 1.3015 (mức thấp nhất trong 9 tháng) có thể làm sáng tỏ.

Nhìn chung, cặp tiền dường như bị kẹt trong một thị trường đi ngang giữa mức 1.3144 và 1.3355 và phá vỡ dưới hoặc trên sẽ tiết lộ định hướng xu hướng tiếp theo.

Nguồn: XM