Cách sử dụng chỉ báo Stochastic

Hướng dẫn sử dụng chỉ báo Stochastic là gì?

Chỉ báo Stochastic là một chỉ báo kỹ thuật khác giúp các nhà giao dịch xác định nơi một xu hướng có thể kết thúc. 

Bộ dao động hoạt động theo nguyên lý: 
  1. Trong một xu hướng tăng, giá sẽ vẫn bằng hoặc cao hơn giá đóng cửa giai đoạn trước.
  2. Trong một xu hướng giảm, giá có thể sẽ vẫn bằng hoặc thấp hơn giá đóng cửa trước.

Dao động động lượng đơn giản này được tạo bởi George Lane vào cuối những năm 1950. Stochastic đo động lượng của giá cả. Nếu bạn hình dung một tên lửa bay trên không trung – trước khi nó có thể quay xuống. Nó phải giảm tốc độ. Động lượng luôn thay đổi hướng trước giá.

Bộ dao động Stochastic sử dụng thanh đo để đo mức độ thay đổi giữa các mức giá từ một giai đoạn đóng cửa. Để dự đoán sự tiếp tục của xu hướng hướng hiện tại. Hai dòng này tương tự như các đường MACD theo nghĩa là một dòng nhanh hơn dòng kia. 

Cách sử dụng chỉ báo Stochastic
Cách sử dụng chỉ báo Stochastic

Cách giao dịch Forex bằng chỉ số Stochastic

Stochastic cho chúng ta nhận biết khi thị trường mua quá sức hoặc bán quá sức. Stochastic được chia tỷ lệ từ 0 đến 100. Khi các đường Stochastic trên 80 (đường chấm màu đỏ trong biểu đồ trên). Điều có nghĩa là thị trường bị mua quá mức còn khi các dòng Stochastic dưới 20 (đường chấm màu xanh). Và đó có nghĩa là thị trường bị bán quá mức. 

Theo nguyên tắc thông thường, chúng ta mua khi thị trường bị bán quá mức và chúng ta bán khi thị trường bị mua quá mức.

Cách sử dụng chỉ báo Stochastic
Cách sử dụng chỉ báo Stochastic

Nhìn vào biểu đồ tiền tệ ở trên, bạn có thể thấy rằng chỉ báo đã hiển thị các điều kiện mua quá mức trong một thời gian khá dài.

Dựa trên thông tin này, bạn có thể đoán giá có thể đi về đâu hay không?
Cách sử dụng chỉ báo Stochastic
Cách sử dụng chỉ báo Stochastic

Nếu bạn nói giá sẽ giảm, thì chúc mừng suy luận của bạn hoàn toàn chính xác. Bởi vì thị trường đã mua quá nhiều trong một khoảng thời gian dài. Như vậy thì sẽ có một sự đảo ngược chắc chắn sẽ xảy ra. Đó là những điều cơ bản của Stochastic. 

Nhiều nhà giao dịch Forex sử dụng Stochastic theo nhiều cách khác nhau. Nhưng mục đích chính của chỉ báo này là cho chúng ta thấy các điều kiện thị trường có thể bị mua hoặc bị bán quá mức. Theo thời gian, bạn sẽ học được cách sử dụng Stochastic. Để có thể phù hợp với phong cách giao dịch Forex cá nhân của riêng bạn.