Giao dịch Forex bằng mô hình biểu đồ Gartley

Lịch sử ra đời mô hình biểu đồ Gartley

Mô hình biểu đồ Gartley được phát hiện bởi một thương nhân cực kỳ thông minh có tên là Harold Mckinley Gartley. Ông đã có một dịch vụ tư vấn thị trường chứng khoán vào giữa những năm 1930 với một lượng lớn người theo dõi. Dịch vụ này là một trong những dịch vụ đầu tiên áp dụng các phương pháp khoa học và thống kê. Để có thể phân tích hành vi thị trường chứng khoán. 

Theo Gartley, cuối cùng anh đã có thể giải quyết hai vấn đề lớn nhất của tất cả các nhà giao dịch: Mua gì và khi nào.

Ngay sau đó, các nhà giao dịch nhận ra rằng những mô hình này cũng có thể áp dụng cho các thị trường khác. Kể từ đó, nhiều cuốn sách, phần mềm giao dịch và các mô hình khác. Nó đã được thực hiện dựa trên mô hình Gartley.

Mô hình Gartley hay còn gọi là “222”

Mô hình Gartley phần 222, được đặt theo số trang được tìm thấy trong cuốn sách của H.M Gartley – Lợi nhuận trên thị trường chứng khoán. Gartley là các mô hình bao gồm mô hình ABCD cơ bản mà chúng ta đã nói tới trong bài trước. Nhưng nó đi trước một mức cao hoặc mức thấp đáng kể.

Bây giờ, các mô hình này thường hình thành khi một sự điều chỉnh xu hướng chung đang diễn ra. Và trông nó giống như ‘M’ (hoặc ‘W’ cho các mô hình giảm). Những mô hình này được sử dụng để giúp các nhà giao dịch. Có thể tìm thấy các điểm vào lệnh tốt để nhảy vào xu hướng chung.

Giao dịch Forex bằng mô hình biểu đồ Gartley
Giao dịch Forex bằng mô hình biểu đồ Gartley

Một mô hình Gartley được hình thành. Khi hành động giá đang diễn ra trong một xu hướng tăng hoặc giảm gần đây nhưng đã bắt đầu có dấu hiệu điều chỉnh. Điều làm cho mô hình này trở thành một thiết lập tuyệt vời. Khi nó hình thành các điểm đảo ngược là mức phục hồi Fibonaccimức Fibonacci mở rộng. Điều này cho thấy một dấu hiệu mạnh mẽ hơn rằng cặp đôi có thể thực sự đảo ngược.

Mô hình này có thể khó phát hiện và một khi bạn thực hiện. Nó có thể gây nhầm lẫn khi bạn bật lên tất cả các công cụ Fibonacci đó. Chìa khóa để tránh tất cả tất cả sự nhầm lẫn là thực hiện từng bước một. Trong mọi trường hợp, mô hình ABCD tăng hoặc giảm. Nhưng trước một điểm (X) nằm ngoài điểm D. 

Mô hình hoàn hảo của  Gartley có đặc điểm sau:
 1. Di chuyển AB phải là mức phục hồi 0.618 của di chuyển XA.
 2. Di chuyển BC phải là mức phục hồi 0.382 hoặc 0.886 của di chuyển AB.
 3. Nếu mức phục hồi của di chuyển BC là 0,382 của di chuyển AB. Thì CD phải là mức 1,272 của di chuyển BC. Thông thường, nếu di chuyển BC là 8,886 của di chuyển AB. Thì CD nên ở mức 1.618 mở rộng của di chuyển BC.
 4. Di chuyển CD phải ở mức phục hồi 0.786 của di chuyển XA.

Mô hình biểu đồ Gartley đột biến: Mô hình động vật

Sự phổ biến của mô hình Gartley ngày càng tăng và mọi người cuối cùng đã đưa ra các biến thể riêng của họ. Vì một số lý do, những người phát hiện ra các biến thể này được quyết định đặt lên chúng theo tên động vật. Nó sẽ giúp bạn sẽ dễ dàng hiểu hơn.

Mô hình biểu đồ  Cua

Giao dịch Forex bằng mô hình biểu đồ Gartley
Giao dịch Forex bằng mô hình biểu đồ Gartley

Năm 2000, Scott Carney, một người tin tưởng vững chắc vào các mô hình Harmonic. Ông đã phát hiện ra mô hình con cua.

Theo ông, đây là mô hình chính xác nhất trong số tất cả các mô hình Harmonic. Bởi vì vùng đảo ngược tiềm năng (đôi khi được gọi là giá đảo ngược tốt hơn) từ việc di chuyển XA.

Mô hình này có tỷ lệ phần rủi ro cao hơn. Vì bạn có thể đặt mức dừng lỗ rất chặt chẽ. Mô hình biểu đồ cua hoàn hảo phải đáp ứng đủ các khía cạnh sau:

 1. Di chuyển AB phải ở mức phục hồi 0.382 hoặc 0.618 của di chuyển XA.
 2. Di chuyển BC có thể ở mức phục hồi 0.382 hoặc 0.886  của di chuyển AB.
 3. Nếu mức phục hồi của di chuyển BC là 0.382 của di chuyển AB. Thì CD phải ở mức 2.24 của di chuyển BC. Thông thường, nếu di chuyển BC là 0.886 của di chuyển AB. Thì CD phải ở mức mở rộng 3.618 của di chuyển BC.
 4. CD nên ở mức 1.618 phần mở rộng của di chuyển XA.

Mô hình Gartley con Dơi

Giao dịch Forex bằng mô hình biểu đồ Gartley
Giao dịch Forex bằng mô hình biểu đồ Gartley

Năm 2001, Scott Carney thành lập một mô hình Harmonic khác có tên là mô hình biểu đồ Dơi. 

Mô hình này được xác định bới mức phục hồi 0.886 của di chuyển XA. Nó là vùng đảo ngược tiềm năng. Mô hình đạt chuẩn có những đặc điểm sau:

 1. Di chuyển AB phải ở mức phục hồi 0.382 hoặc 0.500 của di chuyển XA. 
 2. Di chuyển BC có thể ở mức phục hồi 0.382 hoặc 0.886 của di chuyển AB.
 3. Nếu mức phục hồi của di chuyển BC là 0.382 của di chuyển AB. Thì CD phải là mức mở rộng 1.618 của di chuyển BC. Thông thường, nếu di chuyển BC là mức phục hồi 0.886 của di chuyển AB. Thì CD phải là mức mở rộng 2.618 của di chuyển BC.
 4. CD phải là mức phục hồi 8.886 của di chuyển XA.

Mô hình Gartley con bướm

Giao dịch Forex bằng mô hình biểu đồ Gartley

Được tảo bởi Bryce Gilmore, nếu bạn phát hiện ra thiết lập này. Chắc chắn bạn sẽ bị cuốn theo một số pips có kích cỡ loại trực tiếp. Mô hình này được xác định bởi mức phục hồi 0.786 của di chuyển AB đối với việc di chuyển XA. 

Mô hình có một số đặc điểm như sau:

 1. Di chuyển AB phải là mức phục hồi 0.786 của di chuyển XA.
 2. Di chuyển BC có thể là mức phục hồi 0.382 hoặc 0.886 của di chuyển AB.
 3. Nếu mức phục hồi của di chuyển BC là mức phục hồi 0.382 của di chuyển AB. Thì CD phải là mức mở rộng  1.618 của di chuyển BC. Thông thường , nếu di chuyển BC có mức phục hồi là 0.886 của di chuyển AB. Thì CD nên mở rộng ở mức 2.618 của di chuyển BC.
 4. CD nên là phần mở rộng 1.27 hoặc 1.618 của di chuyển XA.