Các bước để giao dịch mô hình giá Harmonic

Như bạn có thể đoán được, việc thu lời từ các mô hình giá Harmonic. Nó có thể giúp chúng ta phát hiện ra mô hình hoàn hảo và mua hoặc bán khi các mô hình hoàn thành. Có ba bước để phát hiện các mô hình này:

  • Đầu tiên: Xác định mô hình giá Harmonic tiềm năng.
  • Bước 2: Đo lường mô hình giá Harmonic tiềm năng.
  • Bước 3: Mua hoặc bán khi hoàn thành mô hình Harmonic.

Bằng cách làm theo 3 bước cơ bản trên. Bạn có thể tìm thấy các thiết lập xác xuất cao. Nó sẽ giúp bạn lấy được pips rất tuyệt vời. Hãy xem cụ thể chi tiết hoạt động của từng bước này

Bước 1: Xác định mô hình tiềm năng

Các bước để giao dịch mô hình giá Harmonic

Như bạn có thể thấy, nó trông giống như một mô hình tiềm năng. Tại thời điểm này, chúng ta không chắc chắn chính xác đây là mô hình biểu đồ nào. Nó nhìn có vẻ giống như mô hình Three-Drive. Nhưng cũng có thể là một mô hình biểu đồ Dơi hoặc Cua. Trong mọi trường hợp, hãy gắn chú ý những điểm đảo ngược đó.

Bước 2: Đo lường mô hình giá Harmonic tiềm năng

Hãy sử dụng công cụ Fibonacci, bút và một mảnh giấy. Chúng ta hãy cùng liệt kê một số quan sát chú ý.

Các bước để giao dịch mô hình giá Harmonic
  1. Di chuyển BC ở mức phục hồi 0.618 của di chuyển AB.
  2. Di chuyển CD ở mức mở rộng 1.272 của di chuyển BC.
  3. Độ dài của AB gần bằng chiều dài của CD.

Mô hình này đủ điều kiện giống như mô hình biểu đồ ABCD tăng giá, đây là tín hiệu mua mạnh.

Bước 3: Mua hoặc bán khi hoàn thành mô hình giá Harmonic

Các bước để giao dịch mô hình giá Harmonic

Khi mô hình đã hoàn thành, tất cả nhũng gì bạn làm bây giờ là phản hồi một cách phù hợp nhất. Dựa vào biểu giá nên đặt lệnh mua hoặc bán sao cho chính xác.

Trong trường hợp này, bạn nên đặt lệnh mua ở điểm D. Nó là phần mở rộng Fibonacci ở mức 1.272 của di chuyển CB. Và chúng ta nên đặt mức dừng lỗ của mình dưới giá nhập của bạn. Nó có thật sự dễ dàng như vậy? 

Vấn đề của các mô hình này là nó quá hoàn hảo. Đến nỗi chúng ta rất khó phát hiện, giống như một viên kim cương thô. Hơn cả việc biết các bước, bạn cần có đôi mắt giống chim ưng. Để có thể nhận ra các mô hình giá Harmonic tiềm năng. Và sẽ mất rất nhiều kiên nhẫn để tránh tín hiệu giả mạo trước khi mô hình hoàn thành,