Cách sử dụng công cụ Fibonacci mở rộng trong giao dịch Forex

Cách sử dụng công cụ Fibonacci mở rộng là loại Fibonacci. Nó giúp chúng ta có thể tìm được mục tiêu mà giá hướng tới. Tức là sau khi giá chạm vào các vùng Fibonacci mở rộng. Bạn sẽ băn khoăn rằng giá hướng đến mục tiêu nào. Các vùng Fibonacci mở rộng sẽ là câu trả lời cho bạn. 

Hãy bắt đầu với một ví dụ trong xu hướng tăng. Trong xu hướng tăng, ý tưởng chung là thu lợi nhuận từ một giao dịch dài ở mức mở rộng giá của Fibonacci. Bạn xác định các mức Fibonacci mở rộng bằng cách sử dụng ba lần nhấp chuột. Đầu tiên, nhấp vào Swing Low đáng kể. Sau đó kéo con trỏ của bạn và nhấp và Swing High gần đây nhất. Cuối cùng, kéo con trỏ của bạn xuống và nhấp vào bất kỳ mức thoái lui nào. 

Điều này sẽ hiển thị từng mức mở rộng giá sẽ hiển thị cả tỷ lệ và mức giá tương ứng.

Ta đến với biểu đồ USD/CHF mà chúng tôi đã cho bạn trong bài học trước. 
Cách sử dụng công cụ Fibonacci mở rộng trong giao dịch Forex
Cách sử dụng công cụ Fibonacci mở rộng trong giao dịch Forex

Mức Fibonacci 50.0% được giữ vững như một múc hỗ trợ và sau ba lần kiểm tra cặp tiền. Cuối cùng nó cũng đã tiếp tục xu hướng tăng của mình. Trong biểu đồ trên, bạn thậm chí có thể thấy giá tăng cao hơn mức Swing High trước đó.

Giờ thì chúng ta hãy bật công cụ Fibonacci mở rộng  để xem nơi nào sẽ là một nơi tốt để lấy một số lợi nhuận.

Cách sử dụng công cụ Fibonacci mở rộng trong giao dịch Forex
Cách sử dụng công cụ Fibonacci mở rộng trong giao dịch Forex

Dưới đây sẽ là tóm tắt về những gì sẽ xảy ra. Khi chúng ta Swing Low phục hồi:

 • Giá đã tăng mạnh đến mức 61,8%, xếp hàng sát với mức Swing High trước đó.
 • Nó đã giảm xuống mức 38,2%, nơi nó tìm thấy sự hỗ trợ.
 • Giá sau đó tăng điểm và tìm thấy ngưỡng kháng cự ở mức 100.
 • Một vài ngày sau, giá đã tăng trở lại trước khi tìm thấy mức kháng cự ở mức 161,8%.
Như bạn có thể thấy từ ví dụ, các mức 61,8%, 100% và 161,8% tất cả sẽ là nơi tốt để lấy một số lợi nhuận. 

Bây giờ chúng ta hãy xem một ví dụ về việc sử dụng các mức Fibonacci mở rộng trong một xu hướng giảm. Trong một xu hướng giảm, ý tưởng chung là thu lợi nhuận từ một giao dịch ở mức Fibonacci mở rộng. Vì thị trường thường tìm thấy mức hỗ trợ ở các mức này.

Chúng ta hãy xem xét lại xu hướng giảm đó trên biểu đồ EUR/USD trong một giờ.

Cách sử dụng công cụ Fibonacci mở rộng trong giao dịch Forex
Cách sử dụng công cụ Fibonacci mở rộng trong giao dịch Forex

Ở đây, chúng ta thấy hình thành một nến dạng Doji ngay dưới mức Fibonacci 61,8%. Giá sau đó đảo ngược khi người bán tham gia vào và đưa giá trở lại xuống mức Swing Low. Chúng ta hãy sử dụng ngay công cụ Fibonacci mở rộng. Để xem nơi nào sẽ là nơi tốt để kiếm lợi nhuận. Chúng tôi đã rút ngắn ở mức thoái lui 61,8%.

Cách sử dụng công cụ Fibonacci mở rộng trong giao dịch Forex

Đây là những gì đã xảy ra khi giá đảo ngược từ mức phục hồi Fibonacci :

 • Giá tìm thấy hỗ trợ ở mức 38,2%.
 • Mức 50,0% được giữ làm hỗ trợ ban đầu, sau đó trở thành một lĩnh vực quan tâm.
 • Mức 61,8% cũng trở thành một lĩnh vực đáng quan tâm, trước khi giá giảm xuống để kiểm tra mức Swing Low trước đó.
 • Nếu bạn nhìn về phía trước, bạn sẽ thấy rằng mức mở rộng 100% cũng đóng vai trò là hỗ trợ.
Chúng ta có thể đã giảm lợi nhuận ở các mức 38,2%, 50,0% hoặc 61,8%.

Tất cả các mức này đóng vai trò là hỗ trợ có thể do các nhà giao dịch khác đang để mắt đến các mức này để kiếm lợi nhuận. Các ví dụ minh họa cho thấy rằng, giá đã tìm thấy ít nhất một số mức hỗ trợ và kháng cự tạm thời. Ở các mức Fibonacci mở rộng- không phải lúc nào cũng đủ. Nhưng thường đủ để điều chỉnh chính xác vị trí của bạn để thu lợi nhuận và quản lý rủi ro của bạn.

Tất nhiên, có một số vấn đề cần giải quyết đó là không có cách nào để biết mức Fibonacci mở rộng chính xác nào sẽ cung cấp mức kháng cự. Bất kỳ mức nào trong số này có thể hoặc không thể đóng vai trò là hỗ trợ hoặc kháng cự. Một vấn đề khác là xác định mức Swing Low nào sẽ bắt đầu từ khi tạo các mức Fibonacci mở rộng. Hoặc có một cách là từ Swing Low cuối cùng như chúng ta đã làm trong các ví dụ. Từ mức Swing Low trong 30 thanh vừa qua.

Một lần nữa, vấn đề không có cách nào đúng để làm điều đó. Nhưng với rất nhiều thực hành bạn sẽ đưa ra quyết định tốt hơn khi chọn điểm xoay. Bạn sẽ sử dụng theo ý mình trong việc sử dụng công cụ Fiboancci. Bạn sẽ phải đánh giá xu hướng sẽ còn kéo dài bao lâu nữa.