Mô hình biểu đồ giá ABCD và Three- Drive

Mô hình biểu đồ giá  ABCD

Hãy bắt đầu bài học với mô hình biểu đồ giá Harmonic đơn giản. Đó là mô hình ABCD, về cơ bản là nó hoàn hảo hơn mô hình ABC cũ. Để phát hiện ra mô hình biểu đồ này, tất cả những gì bạn cần là đôi mắt thật tinh tườm, siêu sắc nét và công cụ biểu đồ Fibonacci tiện dụng. 

Đối với mô hình biểu đồ tăng hay giảm của mô hình ABCD. Các dòng AB và CD được gọi là chân trong khi BC được gọi là hiệu chỉnh hoặc phục hồi. Nếu bạn sử dụng công cụ phục hồi Fibonacci trên chân của AB,BC. Thì phục hồi sẽ đạt mức 0,618. Tiếp theo, dòng CD nên là phần mở rộng Fibonacci 1.272 của BC.

Đơn giản phải không nào? Điều mà bạn phải làm là chờ cho toàn bộ mô hình hoàn thành (đạt đến điểm D). Trước khi thực hiện bất kỳ vị trí ngắn hoặc dài nào. 

Mô hình biểu đồ giá ABCD và Three- Drive
Mô hình biểu đồ giá ABCD và Three- Drive

Một số quy tắc cho mô hình ABCD hợp lệ: 

  • Độ dài của dòng AB phải bằng độ dài của dòng CD.
  • Thời gian để giá đi từ A đến B phải bằng với thời gian để giá di chuyển từ C sang D.

Mô hình biểu đồ giá Three-Drive

Mô hình biểu đồ Three-Drive  rất giống với mô hình ABCD. Ngoại trừ việc nó có 3 chân và hai điều chỉnh và phục hồi. Trên thực tế, mô hình này là tổ tiên của mô hình sóng Elliott.

Như thường lệ, bạn sẽ cần đôi mắt diều hâu của mình. Một chút kiên nhận và công cụ Fibonacci để phát hiện ra mô hình biểu đồ này. 

Mô hình biểu đồ giá ABCD và Three- Drive
Mô hình biểu đồ giá ABCD và Three- Drive

Như bạn có thể thấy từ các biểu đồ trên. Điểm A phải là mức phục hồi 61,8%  của Dive 2. Sau đó, Drive 2 phải là phần mở rộng ở mức 1.272 của điều chỉnh A. Và drive 3 phải là phần mở rộng ở mức 1.272 của điều chỉnh B.

Vào thời điểm toàn bộ mô hình biểu đồ giá Three-Drive hoàn thành. Đó là khi bạn có thể bóp cò trên giao dịch dài hoặc ngắn của mình. Thông thường, khi giá đặt đến điểm B. Bạn có thể đặt các vị trí ngắn hoặc dài cảu mình ở mức mở rộng 1.272. Để bạn không bị bỏ lỡ cơ hội nào.

Nhưng trước hết, tốt hơn là kiểm tra xem các quy tắc này có đúng hay không:

  •  Thời gian để hoàn thành drive 2 phải bằng với thời gian cần thiết để hoàn thành drive 3.
  • Ngoài ra, thời gian để hoàn thành các mức thoái lui A và B nên bằng nhau.