Equity (Vốn tức thời) là gì?

Equity có nghĩa là gì?

Equity có nghĩa là một tài khoản tức thời hoặc chỉ đơn giản là đại diện cho giá trị hiện tại tài khoản giao dịch của bạn. Nó là giá trị hiện tại của tài khoản và dao động với mỗi tích tắc khi nhìn thấy diễn đàn giao dịch của bạn trên màn hình. Và là tổng số dư tài khoản của bạn và là tất cả lợi nhuận đang nổi (chưa mở) hoặc là liên kết thua lỗ với vị trí đang mở của bạn. Khi các giao dịch của bạn có thể sẽ tăng lên hoặc giảm giá trị vì vậy vốn tức thời của bạn cũng vậy.

Làm thế nào để tính vốn tức thời nếu bạn không có giao dịch mở.

Nếu bạn không có nhiều vị trí mở, thì vốn tức thời cũng vậy giống như số dư tài khoản của bạn.

 Vốn tức thời = Số dư tài khoản.

Ví dụ: Tài khoản tức thời khi bạn không có giao dịch mở.

Bạn gửi  1,000$ vào tài khoản giao dịch của mình. Vì bạn đã không mở bất kỳ giao dịch nào, thì số dư và vốn tức thời của bạn là như nhau.

Vốn tức thời là gì?
Vốn tức thời là gì?

Làm thế nào để tính vốn tức thời nếu bạn có giao dịch mở ?

Nếu bạn có vị trí mở, vốn tức thời của bạn là tổng số dư  và P/L trong tài khoản của bạn. 

 Vốn tức thời  = Số dư tài khoản  +  Lợi nhuận (hoặc Thua lỗ) Nổi

Ví dụ: Vốn tức thời khi giao dịch hiện tại bị mất.

Bạn gửi 1,000 vào tài khoản giao dịch . Tiếng kêu báo hiệu GBP/USD rút ngắn. Bởi vì không kiểm soát bản thân mà bạn nghe theo những gì không tốt bên ngoài. Nên giá di chuyển lập tức chống lại bạn và giao dịch của bạn cho thấy khoản lỗ nổi là 50$. 

Vốn tức thời   =  Số dư tài khoản  +  Lợi nhuận (hoặc thua lỗ) Nổi 

950$ = 1,000$ + ( -50$)

Equity của bạn hiện có là 950$. 

Vốn tức thời là gì?
Vốn tức thời là gì?

Ví dụ: Tài khoản tức thời khi giao dịch hiện tại đang chiến thắng

Trong trường hợp bạn thay đổi suy nghĩ của mình và luôn vững tinh thần, cặp GBP/USD của bạn bây giờ tăng lên. Bạn chịu thay đổi và cố gắng thì giá di chuyển lập tức có lợi cho bạn và giao dịch của bạn cho thấy mức lãi nổi là 100$.

Vốn tức thời  = Số Dư tài khoản  +  Lợi nhuận (hoặc thua lỗ) Nổi 

1,100$ = 1,000$ + 100$

Equity trong tài khoản hiện tại của bạn là 1,100$.

Vốn tức thời là gì?
Vốn tức thời là gì?

Tài khoản tức thời của bạn liên tục biến động với giá thị trường hiện tại miễn là có bất kỳ vị trí nào mở. Vốn tức thời hiện thị giá trị tạm thời của tài khoản của bạn tại thời điểm hiện tại (không giống như một hình xăm nó không phải tạm thời). Đó là lý do tại sao vốn tức thời được xem như là một số dư tài khoản nổi. Nó sẽ chỉ trở thành số dư tài khoản thật của bạn  nếu bạn  đóng tất cả các giao dịch của mình ngay lập tức.

Điểm khác nhau giữa Số dư và Vốn tức thời.

Hãy bắt đầu với một câu trả lời đơn giản. Nếu tài khoản của bạn đang chờ hoặc không có bất cứ vị trí giao dịch nào mở. Thì số dư và vốn tức thời của bạn giống như nhau. Nhưng nếu bạn có vị trí đang mở, thì đó là điều khác biệt giữa số dư và vốn tức thời.

  • Số dư phản ánh lãi hoặc lỗ của bạn từ các vị trí đóng.
  • Equity phản ánh cách tính thời gian thực của lãi hoặc lỗ của bạn. Vốn tức thời tính đến cả vị trí mở và đóng.

Điều này có nghĩa khi bạn nhìn vào số dư tài khoản của mình. Đó không phải là số tiền thực trong tiền thực của bạn. Vì vốn tức thời bao gồm lãi và lỗ hiện tại từ giao dịch mở. Nên vốn tức thời hiển thị tài khoản thời gian thực của các khoản tiền của bạn. Nó có thể là số dư lớn nhưng vốn tức thời rất nhỏ. Điều gì xảy ra khi bạn vị trí mở của bạn có khoản lỗ  lớn chưa thực hiện được.

Ví dụ như: Nếu số dư tài khoản bạn là 1,000$ và bạn có một giao dịch mở có khoản lỗ nổi là 900$. Vốn tức thời của bạn chỉ 100$.

Vốn tức thời là gì?
Vốn tức thời là gì?

Tóm tắt:

Qua bài viết này chúng ta có thể hiểu rõ hơn về:

  • Equity (vốn tức thời) là số dư tài khoản của bạn cộng với lợi nhuận (hoặc thua lỗ) Nổi của tất cả vị trí mở
  • Equity (vốn tức thời) thể hiện giá trị thời gian thực tài khoản của bạn.