Số dư trong Forex là gì?

 Số dư có nghĩa là gì?

Để bắt đầu giao dịch Forex, bạn cần mở một tài khoản với một nhà môi giới Forex bán lẻ hoặc nhà cung cấp (CFD). Khi tài khoản của bạn được chấp thuận, sau đó bạn có thể giao dịch chuyển tiền vào tài khoản. Tài khoản mới này chỉ có thể chuyển tiền với vốn rủi ro, đó là tiền mặt bạn có thể mất. Số dư tài khoản hoặc đơn giản là số dư bắt đầu của bạn. Về cơ bản nó số lượng tiền mặt trong tài khoản của bạn. Nghĩ theo cách này: số dư = tiền mặt. Số dư của bạn là đơn vị đo lường số lượng tiền mặt của bạn có trong tài khoản giao dịch.

Nếu bạn gửi 1,000 đô la, thì bạn có số dư là 1,000 đô la. 

Nếu bạn tham gia vào một giao dịch mới hoặc một giao dịch biệt ngữ thương nhân. Mở một vị trí mới số dư tài khoản của bạn sẽ không bị ảnh hưởng cho đến khi vị trí đóng. Đây có nghĩa rằng số dư của bạn sẽ chỉ thay đổi một trong ba cách sau:

  • Khi bạn thêm tiền vốn vào tài khoản của bạn.
  • Khi bạn đóng một vị trí.
  • Bạn đang giữ một vị trí mở qua đêm và nhận hoặc trả phí hoán đổi/ tái đầu tư.

Vì chủ đề chúng ta đang nói là về số dư dùng. Các khái niệm về phí hoán đổi và tái đầu tư không thực sự liên quan nhưng về sự tỉ mỉ. Chúng tôi sẽ nhanh chóng giải thích nó vì phí hoán đổi có thể ảnh hưởng tới số dư của bạn. Chỉ cần biết rằng một điều khác biệt giữ một giao dịch kéo dài, giao dịch một cặp giờ, và một giao dịch bạn giữ qua đêm.

Thủ tục di chuyển các vị trí mở ngày này sang ngày khác được gọi là tái đầu tư. Hầu hết các nhà môi giới thực hiện tái đầu tư tự động bằng cách đóng bất kỳ vị trí mở nào vào cuối ngày. Đồng thời mở một vị trí tương tự cho ngày làm việc tiếp theo. Trong quá trình tái đầu tư này một hoán đổi đều được tính toán. Hoán đổi là một phí được thanh toán hoặc tính phí cho bạn vào mỗi cuối ngày giao dịch nếu bạn giữ giao dịch của mình mở qua đêm. Nếu bạn được trả chi phí hoán đổi, tiền  sẽ được thêm vào số dư của bạn.

Nếu bạn bị tính phí hoán đổi, tiền sẽ bị khấu trừ từ tài khoản số dư của bạn. Trừ khi giao dịch của bạn có quy mô lớn, các khoản phí hoán đổi này có thể nhỏ nhưng thường tăng dần theo thời gian. Trong Meta Trander, bạn có thể thấy hoán đổi trong vị trí mở của mình (nếu bạn giữ nó mở suốt thời gian dài hơn 1 ngày) bằng cách mở cửa sổ của ” Terminal” và nhấn vào tab ” Trade”.

Khái niệm của phí hoán đổi và tái đầu tư là nằm ngoài phạm vi của bài học này và chúng tôi sẽ không thảo luận thêm. Chúng tôi chỉ muốn để cập ngắn gọn đển bạn có thể hình dung và hiểu chính xác hơn.

Tham khảo thêm các sàn forex uy tín cung cấp nền tảng giao dịch tốt nhất tại đây!