Những điều cần biết về lợi nhuận và thua lỗ (Profit and Loss – P/L) trong thị trường Forex

Trong diễn đàn giao dịch của bạn. Bạn sẽ nhìn thấy một vài thứ nói về Profit and Loss khi lệnh đang mở  hoặc P/L thả nổi. Nó hiển thị với những con số màu xanh lá cây hoặc màu đỏ bên cạnh chúng. Trong bài học này chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn biết về P/L khi lệnh đang mở và P/L thả nổi là gì. Khi giao dịch, thực tế có hai loại tiền lãi và lỗ khác nhau, còn được gọi tắc là P/L. Cả hai đều rất quan trọng. Hãy tìm hiểu về sự khác nhau của hai loại này.

Profit and Loss (P/L) khi lệnh mở

P/L khi lệnh đang mở để cập đến việc lợi nhuận hay thua lỗ được giữ trong các vị trí giao dịch đang hoạt động của bạn. Điều này tương đương với lợi nhuận hoặc hao tốn của bạn sẽ được nhận ra nếu tất cả vị trí của bạn bị đóng lại ngay lập tức. P/L khi lệnh đang mở còn được gọi là P/L thả nổi bởi vì giá trị thay đổi liên tục do vị trí bạn vẫn mở. P/L khi lệnh đang mở của bạn có thể dao động liên tục hoặc nổi phao với giá  thị trường hiện tại.

Cho ví dụ: Nếu hiện tại bạn có lợi nhuận khi lệnh đang mở, nếu giá di chuyển ngược lại bạn. Lợi nhuận lúc này có thể trở thành thua lỗ.

Ví dụ về thua lỗ nổi

Hãy nói rằng tài khoản của bạn bằng USD và hiện tại bạn đang có 10,000 đơn vị EUR/USD được mua với giá là 1.15000. Hiện tại tỷ giá cho EUR/USD là 1.13000. chúng ta có cách tính vị trí P/L là:

P/L nổi = kích thước vị trí   x  ( giá trị hiện tại – giá nhập)

P/L nổi = 10.000 x ( 1.13000 – 1.15000)

– 200= 10.000  x ( – 0.0200)

Vị trí giảm 200 Pips, vì bạn có thể giao dịch rất nhiều mỗi Pip trị giá 1$. Vì vậy hiện tại bạn có khoản lỗ 200$ ( 200 Pip x 1 $).

 

Những điều cần biết về lợi nhuận và thua lỗ (Profit and Loss - P/L) trong thị trường Forex
Những điều cần biết về lợi nhuận và thua lỗ (P/L) trong thị trường Forex

Đó là một khoản lỗ nổi vì bạn chưa đóng giao dịch. Thông thường khi một khoản lỗ vẫn còn trôi nổi, bạn đang hy vọng rằn giá sẽ quay vòng. Nếu EUR/USD tăng cao hơn giá nhập ban đầu của bạn  lên 1.116000, thì ngay lúc này bạn sẽ có lợi nhuận thả nổi. Vị trí bây giờ đã tăng lên 100 pip, vì bạn có thể giao dịch rất nhiều, mỗi pip giá trị 1$. Vì vậy, hiện bạn đang có lợi nhuận thả nổi là 100$ ( 100 pip  x 1$).

Những điều cần biết về lợi nhuận và thua lỗ (Profit and Loss - P/L) trong thị trường Forex
Những điều cần biết về lợi nhuận và thua lỗ (P/L) trong thị trường Forex

Profit and Loss đã chốt.

Lợi nhuận đã chốt là lợi nhuận đến từ một giao dịch đã hoàn thành. Tương tự như vậy, một hao tốn đã chốt là hao tốn đến từ một giao dịch đã hoàn thành. Nói cách khác lợi nhuận hoặc hao tốn của bạn chỉ có thể thực hiện khi vị trí được đóng. Đây là lần duy nhất khi số dư tài khoản bạn sẽ thay đổi để phản ánh bất kỳ khoản lời hay lỗ nào. Nếu bạn đóng vị trí với lợi nhuận, số dư tài khoản của bạn sẽ tăng lên. Nếu bạn đóng vị trí với lỗ thì sau đó số dư tài khoản của bạn sẽ giảm xuống.

Ví dụ : thua lỗ được thực hiện.

Hãy xem tài khoản của bạn bằng USD và hiện đang có 10,000 đơn vị EUR/USD, được mua với giá 1.15000. tỷ giá hiện tại cho EUR/USD là 1.13000. Chúng ta có cách tính vị trí nổi của P/L là:

P/L nổi = Kích thước vị trí  x ( giá hiện tại – giá nhập)

P/L nổi = 10,000 x ( 1.13000 -1.15000) 

   -200   = 10,000  x ( -0,0200)

Vị trí giảm xuống 200 pip, vì bạn có thể giao dịch rất nhiều, mỗi pip tri giá 1$. Vì vậy, hiện tại bạn có thua lỗ nổi là 200$ ( 200 pip  x 1$)

Những điều cần biết về lợi nhuận và thua lỗ (Profit and Loss - P/L) trong thị trường Forex
Những điều cần biết về lợi nhuận và thua lỗ (P/L) trong thị trường Forex.

Đó là khoản lỗ nổi bởi vì bạn chưa đóng giao dịch, nhưng bạn không thể để mình thua lỗ thêm nữa và bạn quyết định đóng giao dịch.

 

Những điều cần biết về lợi nhuận và thua lỗ (P/L) trong thị trường Forex

Bạn nhận ra khoản thua lỗ là 200 $ và tiền được chiếc khấu từ số dư tài khoản của bạn, khi bạn mở giao dịch bạn có 1,000 $ làm số dư cho mình. Nhưng sau khi bạn đón giao dịch với 200 $ thua lỗ, số dư hiện có của bạn là 800 $.

   Số dư  P/L Nổi
 Trước giao dịch 1,000 $ – 200$
Sau giao dịch 800$   –

Ví dụ: Lợi nhuận đã chốt.

Hãy xem tài khoản của bạn bằng USD và hiện bạn đang có 10,000 đơn vị EUR/USD, giá mua là 1.15000. tỷ giá hiện tại cho EUR/USD là 1.16000. chúng ta có cách tính vị trí P/L nổi là : 

P/L nổi = kích thước vị trí  x ( giá hiện tại – Giá nhập

P/L nổi = 10,000 x ( 1.16000 – 1.15000)

-200      = 10,000 x (0.0100)

Vị trí tăng lên 100 pip và vì bạn có thể giao dịch rất nhiều, mỗi pip trị giá 1$. Vì vậy, hiện tại bạn có Lợi nhuận nổi là 100$ ( 100 pips  x 1$).

 

Những điều cần biết về lợi nhuận và thua lỗ (Profit and Loss - P/L) trong thị trường Forex
Những điều cần biết về lợi nhuận và thua lỗ (P/L) trong thị trường Forex

Đó là lợi nhuận nổi vì bạn chưa đóng giao dịch. Bạn nghe thấy một tiếng nói bên ngoài từ đâu đó đế thoát giao dịch vì vậy bạn đóng giao dịch.

 

Những điều cần biết về lợi nhuận và thua lỗ (Profit and Loss - P/L) trong thị trường Forex
Những điều cần biết về lợi nhuận và thua lỗ (P/L) trong thị trường Forex

Bạn nhận ra số tiền được kiếm là 100$ và tiền được thêm vào số dư tài khoản của bạn, khi bạn mở giao dịch, bạn đã có 1,000 làm số dư của mình. Nhưng sau đó bạn đóng giao dịch với mức lãi 100$ thì bạn hiện có 1,100$.

   Số dư  P/L nổi
 Trước giao dịch 1,000$ + 100$
Sau giao dịch 1,100$    –

Lợi nhuận không phải là thật cho đến khi nó đã chốt

Sự khác nhau giữa lợi nhuận đã chốt và khi lệnh đang mở là để thoái thác. Nhưng nó có thể có nghĩa là sự khác nhau giữa giao dịch có lợi nhuận và giao dịch thua lỗ. Điều quan trọng cho các nhà giao dịch là phải biết cách phân biệt sự khác nhau giữa P/L đã chốt và P/L khi lệnh đang mở.

  • Lợi nhuận đã chốt là lợi nhuận được chuyển đổi thành tiền mặt và được thêm vào số dư tài khoản của bạn.
  • Thua lỗ đã chốt là thua lỗ được chuyển đổi thành tiền mặt và bị chiết khấu từ số dư tài khoản của bạn.

Nói cách khác, để bạn nhận ra một lợi nhuận từ giao dịch bạn đã chốt bạn phải nhận được tiền mặt. Và không chỉ đơn giản là quan sát giá trị tăng lên mà không cần thoát khỏi giao dịch. Lợi nhuận khi lệnh đang mở là lợi nhuận trên lý thuyết hoặc lợi nhuận trên giấy hiện đang có sẵn. Nhưng có thể bị lấy đi bất cứ lúc nếu giá di chuyển ngược lại với giao dịch.

Nếu bạn chưa đóng vị trí của bạn và nhận ra lợi nhuận của mình. Bạn có thể mất một phần hoặc tất cả lợi nhuận của mình. Lợi nhuận thực hiện là lợi nhuận thật không còn có thể bị ảnh hưởng bởi thay đổi giá. Vì nó không còn là một phần của hoạt động giao dịch. Đó là tiền thật được thêm vào số dư tài khoản của bạn. Và bạn có thể rút từ tài khoản giao dịch và giao dịch trong tài khoản ngân hàng của bạn.

Tóm tắt Profit and Loss

Trong bài viết này, chúng ta có thể học được một số điều về Profit and Loss như sau:

  • Profit and Loss khi lệnh đang mở hoặc P/L nổi: Đề cập đến lợi nhuận hoặc thua lỗ được giữ trong vị trí mở giao dịch và hoạt động giao dịch hiện tại của bạn.
  • Profit and Loss đã chốt: Đề cập đến lợi nhuận hoặc thua lỗ từ giao dịch đã hoàn thành.

Xem thêm bài viết: ” Cơ hội kiếm tiền hiệu quả từ các sàn Forex uy tín