Các sóng phụ trong sóng Elliott

Giống như chúng tôi đã giới thiệu trong bài viết trước, các pha sóng phụ trong sóng Elliott được gọi là Fractals. Bạn sẽ thấy nó rõ hơn trong hình ảnh minh họa dưới đây:

Các sóng phụ trong sóng Elliott
Các sóng phụ trong sóng Elliott

Nhìn vào hình ảnh minh họa ở trên. Bạn cũng có thể thấy cách thức sóng 1, 3 và 5. Nó được tạo từ 5 sóng nhỏ hơn của mô hình sóng xung. Trong khi đó sóng 2 và 4 được tạo từ 3 sóng nhỏ hơn từ mô hình sóng điều chỉnh. Bạn hãy luôn nhớ rằng mỗi sóng Elliott bao gồm các mẫu sóng nhỏ hơn. Mô hình này lặp lại chính nó.

Để có thể dễ dàng ghi nhớ các sóng này. Lý thuyết sóng Elliott đã chỉ định một loạt các loại cho các sóng theo thứ tự từ lớn nhất đến nhỏ nhất:

  • Grand Supercycle ( Nhiều thế kỷ)
  • Supercycle ( khoảng 40 -70 năm)
  • Cycle (một năm đến vài năm)
  • Primary (một vài tháng tói một vài năm)
  • Intermediate (vài tuần đến vài tháng)
  • Minor (tuần)
  • Minute (ngày)
  • Minuette (giờ)
  • Sub- Minuette (phút)
Để Mọi thứ rõ ràng hơn, hãy xem sóng Elliott trông như thế nào khi nó được hiển thị trên biểu đồ thực tế.
Các sóng phụ trong sóng Elliott
Các sóng phụ trong sóng Elliott

Như bạn có thể thấy sóng không có hình dạng hoàn hảo trong thực tế. Đôi khi cũng có thể rất khó để bạn có thể học được hết chú thích về chúng. Nhưng khi bạn chú ý quan sát kỹ biểu đồ. Bạn sẽ nhận ra được nó và khả năng phát hiện của bạn sẽ tốt hơn.

Trong các phần sau, CachchoiForex.com sẽ cung cấp cho bạn một số mẹo. Để bạn có thể xác định chính xác và dễ dàng hơn.