Lý thuyết sóng Elliott trong thị trường Forex

Lịch sử sóng Elliott

Để biết về lý thuyết sóng Elliott chúng ta quay trở lại thời kỳ trước đây của những năm 1920-1930. Có một nhà thiên tài và kế tóan viên chuyên nghiệp tên là Ralph Nelson Elliott. Bằng cách phân tích chặt chẽ những dữ liệu chứng khoáng của 75 năm. Elliott đã phát hiện ra rằng thị trường chứng khoán là một thị trường hỗn loạn.

Khi ông 66 tuổi, cuối cùng ông đã thu nhập đủ bằng chứng để chứng minh khám phá của mình với thế giới. Ông đã xuất bản lý thuyết của mình trong cuốn sách mang tên nguyên lý sóng. Theo ông, thị trường giao dịch theo chu kỳ lặp đi lặp lại. Và ông đã chỉ ra là tâm lý của các nhà đầu tư gây ra bởi những tác động bên ngoài ( ahem, CNBC, Bloomberg, ESPN). Hoặc tâm lý chiếm ưu thế của quần chúng thời đó. 

Lý thuyết sóng Elliott
Lý thuyết sóng Elliott
Elliott giải thích rằng sự dao động lên và xuống của giá gây ra bởi tâm lý tập thể luôn xuất hiện trong cùng một mô hình lặp đi lặp lại.

Ông gọi hiện tượng này là sóng. Ông tin rằng, nếu bạn có thể xác định chính xác các mẫu lặp lại trong giá. Bạn có thể dự đoán giá sẽ đi đâu tiếp theo. Đây là những gì làm cho sóng Elliott rất hấp dẫn đối với các nhà giao dịch. 

Nó có thể cung cấp cho họ một cách để xác định các điểm chính xác mà trong đó giá có khả năng đảo ngược nhất. Nói cách khác là,  Elliott đã đưa ra một hệ thống cho phép các nhà giao dịch nắm bắt được đỉnh và đáy.

Vì vậy, giữa tất cả sự hỗn loạn về giá cả. Elliott đã tìm thấy sự tuyệt vời này. Nhưng trước khi chúng ta đi sâu vào lý thuyết song Elliott, trước tiên bạn cần phải hiểu Fractals là gì.

Fractal trong lý thuyết sóng Elliott

Về cơ bản, Fractal  là các cấu trúc có thể được chia thành các phần. Mỗi phần là một bản sao rất giống nhau của tổng thể. Các nhà toán học gọi điều này là bản sao. 

Bạn không cần phải nghĩ những gì xa xôi để tìm ví dụ về Fractal. Nó có thể tìm thấy ở tất cả cả các hiện tượng thiên nhiên. Ví dụ như: Một vỏ sò biển là cấu tạo từ nhiều mảnh sò nhỏ bên trong cấu thành. Một bông tuyết được cấu từ các mảnh tuyết nhỏ bên trong…

Có lẽ bạn đang tự hỏi, vậy tại sao Fractal lại quan trọng?

Một chất lượng quan trọng của sóng Elliott chasung là từ những mãnh nhỏ cấu tạo thành cũng giống như vỏ sò và bông tuyết. Sóng Elliott có thể được chia thành các sóng Elliott nhỏ hơn.