Xu hướng thị trường Forex là gì?

Xu hướng thị trường Forex là gì?

Xu hướng thị trường Forex là trong đó giá thường di chuyển theo một hướng. Chắc chắn giá có thể đi ngược lại xu hướng mọi lúc. Nhưng nhìn vào các khung thời gian dài hơn sẽ cho thấy rằng đó chỉ là những sự tồn tại của các mức phục hồi Fibonacci.

Xu hướng thị trường Forex là gì?
Xu hướng thị trường Forex là gì?

Xu hướng thị trường Forex thường được ghi nhận bởi các điểm cao cao hơn và các điểm thấp cao hơn của một xu hướng tăng. Và điểm cao thấp hơn và điểm thấp thấp hơn của một xu hướng giảm. Khi giao dịch một chiến lược dựa trên xu hướng. Các nhà giao dịch thường chọn các loại tiền tệ chính cũng như bất kỳ loại tiền tệ nào khác sử dụng đồng đô la. Vì các cặp này có xu hướng và có tính thanh khoản cao hơn các cặp khác.

Thanh khoản rất quan trọng trong chiến lược dựa trên xu hướng. Một cặp tiền tệ càng thanh khoản, chúng ta càng có thể có nhiều chuyển động (hay còn gọi là biến động). Một loại tiền tệ càng nhiều chuyển động, càng nhiều cơ hội để giá di chuyển mạnh mẽ theo một hướng trái ngược với sự bật lên trong phạm vi nhỏ. 

Khác với hành động giá, bạn cũng có thể sử dụng các công cụ kỹ thuật bạn đã học để xác định xem một cặp tiền tệ có xu hướng hay không.

ADX trong một xu hướng thị trường Forex 

Một cách để xác định xem thị trường có là thị trường xu hướng hay không. Chúng ta thông qua việc sử dụng chỉ báo định hướng trung bình hoặc ADX. Được phát triển bởi J.Welles Wilder, chỉ báo này sử dụng các giá trị trong khoảng từ 0 đến 100. Nó xác định xem giá có chuyển động mạnh theo một hướng hay không. Tức là chúng ta theo xu hướng, hoặc đơn giản là phạm vi. 

Các giá trị lớn hơn 25 thường chỉ ra rằng giá đang trong xu hướng hoặc đã có xu hướng mạnh. Con số càng cao, xu hướng càng mạnh. Tuy nhiên, ADX là một chỉ số tụt hậu, có nghĩa là nó không nhất thiết phải dự đoán tương lai. Nó cũng là một chỉ báo không định hướng. Có nghĩa là nó sẽ báo cáo một con số tích cực cho dù giá đang có xu hướng tăng hay giảm.

Xu hướng thị trường Forex là gì?
Xu hướng thị trường Forex là gì?

Hãy quan sát biểu đồ trên. Giá rõ ràng đang trong  xu hướng giảm xuống mặc dù ADX lớn hơn 25.

Đường trung bình di chuyển 

Bạn có thể sử dụng đường trung bình di chuyển đơn giản, để kiểm tra xu hướng.

Đặt SMA 7 kỳ, 20 kỳ và 65 kỳ trên biểu đồ của bạn. Sau đó, đợi cho đến khi 3 SMA nén lại với nhau và bắt đầu bung ra. Nếu bung ra mà SMA 7 kỳ nằm trên đỉnh SMA 20 kỳ và SMA 20 kỳ nằm trên đỉnh SMA 65 kỳ. Thì lúc này giá đang có xu hướng tăng.

Xu hướng thị trường Forex là gì?
Xu hướng thị trường Forex là gì?

Mặt khác nếu SMA 7 kỳ bung ra nằm dưới SMA 20 kỳ và SMA 20 kỳ nằm dưới SMA 65 kỳ, thì giá đang có xu hướng giảm.

Xu hướng thị trường Forex là gì?
Xu hướng thị trường Forex là gì?

Dải Bolliger 

Một công cụ thường được sử dụng cho các chiến lược giới hạn phạm vi cũng có thể hữu ích trong việc khám phá xu hướng, đó là dải Bollinger. Một điều bạn nên biết về xu hướng là chúng khá hiểm. Trái với những gì bạn có thể nghĩ, giá thực sự dao động 70-80% thời gian. Nói cách khác, nó là tiêu chuẩn cho giá để giao dịch phạm vi. Vì vậy, nếu giá chênh lệch khỏi định mức, thì chúng ta phải theo xu hướng. Một trong những công cụ tốt nhất mà chúng tôi đã đề cập trong các bài viết trước độ lệch là gì?

Dải Bollinger có độ lệch chuẩn là 1 và một dải khác có độ lệch chuẩn là 2. Bạn sẽ thấy ba nhóm vùng giá: Vùng bán, vùng mua và vùng không có ai giao dịch.

Xu hướng thị trường Forex là gì?

Vùng bán là khu vực giữa 2 dải dưới cùng của dải có độ lệch chuẩn là 1 (SD1) và độ lệch chuẩn 2 (SD2). Hãy nhớ rằng giá phải đóng trong các dải để được xem xét trong khu vực bán.

Vùng mua là khu vực giữa hai dải trên cùng của dải SD1 và SD2. Giống như khu vực bán, giá phải đóng cửa trong hai dải để được xem xét trong vùng mua. Khu vực ở giữa SD1 là khu vực mà thị trường đang đấu tranh để tìm xu hướng. Nếu giá đóng cửa trong khu vực không có người giao dịch, giá sẽ định hướng đi lên khá nhiều.

Các dãy Bollinger giúp dễ dàng xác nhận xu hướng hơn.

  • Xu hướng giảm có thể được xác nhận khi nó nằm trong vùng bán.
  • Xu hướng tăng có thể được xác nhận khi nằm trong vùng mua.