Phân tích kỹ thuật (2/9/2019): EURUSD phục hồi xu hướng giảm giá ở mức thấp nhất trong 28 tháng

Phân tích kỹ thuật (2/9/2019): tỷ giá EURUSd phục hồi xu hướng giảm giá ở mức thấp nhất trong 28 tháng
Phân tích kỹ thuật (2/9/2019): tỷ giá EURUSd phục hồi xu hướng giảm giá ở mức thấp nhất trong 28 tháng

Tỷ giá EURUSD

Tỷ giá EURUSD sau một loạt ngày giảm giá sau khi không vi phạm đường xu hướng giảm dần được rút ra từ đỉnh 1.1411, với giá giảm mạnh dưới ngưỡng hỗ trợ 1.1065 và vào vùng hạn chế 1.1000-1.0950.

Phân tích kỹ thuật 

Chỉ báo Stochastics đã nahnh chóng đi vào vùng bán quá mức, trong khi chỉ báo RSI cũng sẵn sàng thử sức với vùng 30 điểm bán quá mức của nó, một dấu hiệu cho thấy hành động giảm giá có thể tạm dừng trong giao dịch ngắn hạn. Tuy nhiên, với giá giao dịch thoải mái dưới đường trung bình động của nó, xu hướng thị trường có thể sẽ giảm giá và bất kỳ điều chỉnh tăng giá nào có thể không đủ để đưa cặp tiền trở lại theo hướng tích cực.

Một đảo ngược về sự tăng giá ngay lập tức có thể gặp phải ngưỡng kháng cự xung quanh mức 1.1113 trong đó một số hành động tăng giá đã tạm dừng lại nhiều lần trong hai tuần qua. Đối với một sự phục hồi có sức hút hơn, thị trường nên vượt qua đường dốc xuống và nhảy lên trên mức cao nhất trước đó 1.1163, trên đường lên khu vực 1.1200-1.1230 sẽ là mục tiêu tiếp theo.

Ngoài ra, giá có thể giảm xuống để chạm vào mức hỗ trợ cũ 1.0950. Nếu mức kháng cự dễ dàng vượt qua, một giao dịch khó khăn hơn có thể bắt đầu xung quanh mức 1.0830, trong khi bất kỳ sự phá vỡ nào thấp hơn có thể mở ra cánh cửa cho mức 1.0700.

Trong giao dịch trung hạn, sự sụt giảm mạnh vào thứ sáu đã nối lại xu hướng giảm giá, với đường trung bình động đơn giản SMA giảm 50 ngày làm giảm tỷ lệ cược cho một sự đảo ngược triển vọng.

Tóm lại, EURUSD có thể tiếp tục giao dịch trong xu hướng giảm, trừ khi thị trường thiết lập giá đóng cửa trên đường xu hướng giảm dần. 

Nguồn: XM