Phân Tích Giá Vàng ngày 22/5/2019

Giá Gold 22/5/2019 H4 Chart

Phân Tích Tỉ Giá Vàng

Sau khi giá vàng chạm mức cản tốt 1270 thì có xu hướng tăng lên lại, ưu tiên mua vàng với mục tiêu 1286 và 1295. Stoploss ở mức dưới 1265

Nếu giá vàng tăng lên và vượt qua đám mây ichimoku thì khả năng lên 1300 là rất cao.