Giao dịch với Mức gọi ký quỹ là 100% Và Mức bị dừng giao dịch là 50%.

Kịch bản giao dịch với mức gọi ký quỹ là 100 và mức bị dừng giao dịch là 50%

Các nhà môi giới Forex bán lẻ khác nhau và các nhà cung cấp CFD có chính sách Gọi ký quỹ khác nhau. Một số chỉ hoạt động với Cuộc gọi ký quỹ, trong khi một số khác thì xác định Mức gọi ký quỹ riêng biệt và mức bị dừng giao dịch. Trong bài viết trước chúng tôi đã giới thiệu cho bạn một kịch bản giao dịch trong đó nhà môi giới chỉ hoạt động với mức gọi ký quỹ. Trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ trải qua một kịch bản giao dịch thực tế tron đó các nhà môi giới hoạt động với Mức gọi ký quỹ riêng biệt và mức bị dừng giao dịch. Các nhà môi giới xác định Mức gọi ký quỹ ở mức 100% và Mức bị dừng giao dịch ở mức 50%. Điều gì sẽ xảy ra với tài khoản ký quỹ của bạn khi bạn trong một giao dịch sai lầm. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu.

 

Bước 1: Gửi tiền vào tài khoản giao dịch.

 

Hãy xem như là bạn gửi 10,000$ vào tài khoản giao dịch của mình, Hiện giờ bạn có số dư tài khoản là 10,000$. Nó sẽ trông như thế nào trong tài khoản của bạn:

 

Bước 2: Tính Số tiền ký quỹ bắt buộc

Bạn muốn chuyển Cặp GBP/USD tăng ở mức 1.30000 và muốn mở một vị trí Lot tiêu chuẩn (100,000 đơn vị) với số tiền yêu cầu ký quỹ là 5%. 

Cần bao nhiêu tiền ký quỹ để mở các vị trí?

Vì tài khoản giao dịch của bạn được mệnh giá bằng USD, chúng ta cần chuyển đổi giá trị của GBP  sang USD để xác định giá trị lý thuyết của giao dịch

1 pound = 1.30$

100,000 pound = 130,000$

 

Giá trị lý thuyết là 130,000$. Bây giờ chúng ta có thể tính được số tiền ký quỹ bắt buộc :

Tiền ký quỹ bắt buộc  = Giá trị lý thuyết  x Số tiền yêu cầu ký quỹ

6,500$ = 130,000$ x 0.05

Giả sử như tài khoản giao dịch của bạn được mệnh giá bằng USD, thì tiền yêu cầu ký quỹ là 5% và tiền ký quỹ bắt buộc là 6,500$.

 

Bước 3: Tính số dư ký quỹ

Ngoài giao dịch chúng ta vừa tham gia, thì không có bất kỳ giao dịch nào khác mở.

 

Vì chúng ta chỉ mở một vị trí đơn, nên số tiền ký quỹ đã sử dụng sẽ giống như tiền ký quỹ bắt buộc.

Bước 4: Tính Vốn tức thời 

Hãy giả sử rằng giá đã di chuyển có lợi cho bạn hơn và vị trí hiện tại của bạn đang ở mức hòa vốn. Điều này có nghĩa rằng khoản lỗ nổi của bạn là 0$. Chúng ta có cách tính vốn tức thời như sau:

Vốn tức thời = Số dư  + P/L Nổi 

10,000$  = 10,000$ + 0$

Vốn tức thời trong tài khoản của bạn hiện là 10,000$.

 

Bước 5: Tính số dư ký quỹ

Bây giờ chúng ta đã biết vốn tức thời, chúng ta có thể tính được Số dư ký quỹ:

Số Dư ký quỹ = Vốn tức thời  – Tiền ký quỹ đã sử dụng

3,500$ = 10,000$ – 6,500$

Số Dư ký quỹ là 3,500$.

 

Bước 6: Tính Mức ký quỹ

Giờ chúng ta đã biết vốn tức thời, chúng ta có thể tính được Mức ký quỹ:

Mức ký quỹ = ( Vốn tức thời / Tiền ký quỹ đã sử dụng ) x 100%

154% = ( 10,000$ / 6,500$) x 100%

Vậy Mức ký quỹ là 154%.

 

Tại thời điểm này , Những số liệu tài khoản của bạn sẽ trông như thế nào trên diễn đàn giao dịch của bạn:

 

GBP/USD Giảm 400 pips!

Cặp tiền GBP/USD đã giảm xuống 400 pips và hiện tại giao dịch ở mức 1.26000. Hãy xem điều này ảnh hưởng như thế nào tới tài khoản của bạn.

 

Tiền Ký quỹ đã sử dụng.

Bạn sẽ nhận thấy rằng số tiền ký quỹ đã sử dụng đã thay đổi, vì tỷ giá hối đoái thay đổi nên giá trị lý thuyết của vị trí cũng sẽ thay đổi theo. Điều này đòi hỏi chúng ta phải tính lại tiền ký quỹ bắt buộc. Bất cứ khi nào Giá của GBP/USD thay đổi thì tiền ký quỹ bắt buộc cũng thay đổi. Với GBP/USD giao dịch hiện tại ở mức 1.26000 ( thay vì 1.30000), Hãy xem chúng ta cần bao nhiêu tiền ký quỹ bắt buộc để giữ các vị trí mở. Vì tài khoản giao dịch của bạn được mệnh giá bằng USD nên chúng ta cần chuyển đổi giá trị của GBP sang USD để xác định giá trị lý thuyết của giao dịch.

1 pound = 1.26$

100,000 pound = 126,000$

Giá trị lý thuyết là 126,000$

Trước đó, giá trị lý thuyết đã là 130,000$, vì cặp GBP/USD giảm xuống nên điều này có nghĩa GBP đã suy yếu và vì tài khoản giao dịch được mệnh giá bằng USD đây là nguyên nhân dẫn tới Giá trị lý thuyết của các vị trí giảm xuống. Bây giờ, chúng ta có thể tính được số tiền ký quỹ bắt buộc như sau:

Tiền ký quỹ bắt buộc = Giá trị lý thuyết  x Tiền yêu cầu ký quỹ

6,300$  = 126,000$  x 0.05

Chú ý rằng vì giá trị lý thuyết đã giảm xuống nên tiền ký quỹ bắt buộc cũng đã giảm. Vì số tiền yêu cầu ký quỹ là 5%, nên tiền ký quỹ bắt buộc sẽ là 6,300$. Trước đó, tiền ký quỹ bắt buộc đã là 6,500$ ( Khi cặp GBP/USD giao dịch ở mức 1.30000). Tiền ký quỹ đã sử dụng được cập nhập để phản ánh sự thay đổi trong số tiền ký quỹ bắt buộc cho mọi vị trí mở. Trong ví dụ này, vì bạn chỉ có một vị trí mở nên số tiền ký quỹ đã sử dụng sẽ bằng với số tiền ký quỹ bắt buộc mới.

P/L Thả nổi

Cặp tiền GBP/USD đã giảm từ 1.30000 xuống 1.26000, chênh lệnh 400 pips. Vì bạn có một giao dịch Lot tiêu chuẩn nên 1 pip di chuyển bằng 10$. Điều này có nghĩa rằng bạn có một khoản lỗ Nổi là 4,000$.

P/L Nổi  = ( Giá hiện tại  – Giá vào lệnh)  x 10,000$  x X$

-4,000$ = ( 1.26000 – 1.30000)  x 10,000$  x 10$/pip

Vốn tức thời 

Vốn tức thời của bạn hiện là 6,000$.

Vốn tức thời  = Số Dư + P/L Nổi

6,000$ = 10,000$ + ( -4,000$)

Số Dư Ký quỹ

Số Dư ký quỹ  của bạn là -300$.

Số Dư ký quỹ = Vốn tức thời – Tiền ký quỹ đã sử dụng

-300$ = 6,000$ – 6,300$

Mức ký quỹ 

Mức ký quỹ của bạn đã giảm xuống 95%.

Mức ký quỹ  = ( Vốn tức thời / Tiền ký quỹ đa sử dụng)  x 100%

95% = ( 6,000$ / 6,300% ) x 100%

Mức gọi ký quỹ của bạn  là khi mức ký quỹ là 100%. Hiện tại mức ký quỹ của bạn vẫn dưới 100%.

Tại thời điểm này, Bạn sẽ nhận được một cuộc gọi ký quỹ! Điều này là cảnh báo rằng giao dịch của bạn sẽ có nguy cơ bị đóng tự động. Giao dịch của bạn sẽ vẫn mở nhưng bạn sẽ không thể mở các vị trí mới trừ khi mức ký quỹ tăng lên trên 100%.

Những số liệu trong tài khoản

Các số liệu tài khoản trông như thế nào trong diễn đàn giao dịch của bạn:

 

GBP/USD Giảm thêm 290 pips

Cặp tiền GBP/USD tiếp tục giảm thêm 290 pips và giao dịch hiện tại ở mức 1.23100.

 

Số tiền ký quỹ đã sử dụng

Với cặp tiền GBP/USD hiện giao dịch ở mức 1.23100 ( thay vì 1.26000), Hãy nhìn xem chúng ta cần bao nhiêu tiền ký quỹ bắt buộc để giữ các vị trí mở. Vì giao dịch của bạn được mệnh giá bằng USD nên chúng ta cần chuyển đổi giá trị của GBP sang USD để xác định giá trị lý thuyết của giao dịch

1 pound = 1.23100$

100,000 pound = 123,100$

Giá trị lý thuyết là 123,100$. Bây giờ chúng ta có thể tính được Số tiền ký quỹ bắt buộc là:

Tiền ký quỹ bắt buộc  = Giá trị lý thuyết  x Số tiền yêu cầu ký quỹ

6,155$ = 123,100$  x 0.05

Hãy chú ý rằng vì giá trị lý thuyết đã giảm xuống vì vậy số tiền ký quỹ bắt buộc cũng giảm xuống. Vì Số tiền yêu cầu ký quỹ là 5% nên số tiền  ký quỹ bắt buộc sẽ là 6,155$. Trước đó, Số tiền ký quỹ bắt buộc đã là 6,300$ ( Khi cặp GBP/USD đã giao dịch ở mức 1.26000). Số tiền ký quỹ đã sử dụng được cập nhận để phản ánh sự thay đổi trong số tiền ký quỹ bắt buộc trong mọi vị trí mở. Trong ví dụ này, vì Bạn chỉ có một vị trí mở nên Số tiền ký quỹ đã sử dụng sẽ bằng với số tiền ký quỹ bắt buộc mới.

P/L thả  Nổi.

Cặp tiền GBP/USD đã giảm từ 1.30000 xuống 1.23100, chênh lệch 690 pips. Vì bạn đang giao dịch một LOt tiêu chuẩn nên 1 pip di chuyển bằng 1$. Điều này có nghĩa rằng bạn có một khoản lỗ Nổi là 6,900$.

P/L thả nổi  = ( Giá hiện tại  – Giá vào lệnh)  x 10,000 x    X$/ pip

-6,900$ = ( 1.23100 – 1.30000) X 10,000 x 10$/pip

Vốn tức thời

Vốn tức thời hiện có là 3,100$.

Vốn tức thời  = Số Dư  + P/L thả nổi 

3,100$  = 10,000$ + ( -6,900$)

Số Dư ký quỹ

Số Dư ký quỹ hiện có là -3,055$

Số Dư ký quỹ  = Vốn tức thời  – Số tiền ký quỹ đã sử dụng

-3,055$ = 3,100$ – 6,155$

Mức ký quỹ 

Mức ký quỹ của bạn đã giảm xuống tới 50%.

Mức ký quỹ  = ( Vốn tức thời / Số tiền ký quỹ đã sử dụng)  x 100%

50% = ( 3,100$ / 6,155$)  x 100%

Tại thời điểm này Mức ký  quỹ của bạn hiện giờ dưới mức bị dừng ký quỹ!

Những số liệu trong tài khoản

Các số liệu tài khoản trông như thế nào trong diễn đàn giao dịch của bạn:

 

Cháy tài khoản.

Mức bị dừng giao dịch là khi Mức ký quỹ của bạn giản xuống 50%. Tại thời điểm này, Mức ký quỹ của bạn đã đạt đến mức bị dừng giao dịch. Diễn đàn giao dịch của bạn sẽ tự động thực hiện dừng giao dịch. Điều này có nghĩa rằng giao dịch của bạn sẽ tự động đóng giao dịch theo giá thị trường.

  1.  Số tiền ký quỹ đã sử dụng sẽ được phát hành 
  2. Khoản lỗ thả nổi của bạn sẽ được chốt lại.

Số Dư của bạn sẽ được cập nhập để phản ánh khoản lỗ đã được chốt. Hiện tại tài khoản của bạn không có vị trí nào mở và đang chờ, nên Số dư ký quỹ của bạn, vốn tức thời, và Số dư tài khoản sẽ giống nhau. Không có Mức ký quỹ hoặc P/L thả nổi nào bởi vì không có vị trí nào mở.

 

Hãy xem tài khoản giao dịch của bạn thay đổi như thế nào từ lú bắt đầu tới lúc kết thức giao dịch.

Trước khi giao dịch, bạn có 10,000$ tiền mặt. Bây giờ bạn còn lại 3,100$! Bạn đã mất 69% số vốn của mình.

Lãi/lỗ % = (( Số dư cuối kỳ  – Số dư đầu kỳ) / Số Dư đầu kỳ )  x 100%

-69% = (( 3.100$ – 10,000$ ) / 10,000$)  x 100%

Một số nhà giao dịch phải chịu tác dụng phụ khi phát hiện giao dịch của họ đã được tự động thanh lý.

Trong bài viết giới thiệu tiếp theo chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một kịch bản giao dịch khác khi mà bạn cố gắng tham gia giao dịch Forex chỉ với 100$.