Giao dịch với Mức gọi ký quỹ là 100% Và không có Mức bị dừng giao dịch riêng biệt

Kịch bản giao dịch.

Hiện giờ bạn đã có thể hiểu được các thuật ngữ về giao dịch ký quỹ từ những bài viết trước và áp dụng nó vào kịch bản giao dịch với sự khác nhau giữa Cuộc gọi ký quỹ và Mức bị dừng giao dịch. Các nhà môi giới Forex bán lẻ khác nhau và nhà cung cấp CFD sẽ có các chính sách gọi ký quỹ khác nhau.

Một số chỉ hoạt động với cuộc gọi ký quỹ, trong khi đó một số khác thì xác định các mức gọi ký quỹ và mức bị dừng giao dịch. Trong bài viết này, chúng ta sẽ trải qua một kịch bản giao dịch thực tế trong đó bạn chỉ sử dụng một nhà môi giới chỉ hoạt động với Cuộc gọi ký quỹ. Các nhà môi giới xác định mức gọi ký quỹ ở mức 100% và không có mức bị dừng giao dịch riêng biệt. Điều gì sẽ xảy ra cho tài khoản ký quỹ của bạn khi bạn đang trong một giao dịch sai lầm?

Hãy cùng đi tìm hiểu.
Giao dịch với Mức gọi ký quỹ là 100% Và không có Mức bị dừng giao dịch riêng biệt
Giao dịch với Mức gọi ký quỹ là 100% Và không có Mức bị dừng giao dịch riêng biệt
Bước 1: Gửi  tiền vào tài khoản giao dịch.

Hãy giả như bạn có 1,000$ trong số dư tài khoản.

Giao dịch với Mức gọi ký quỹ là 100% Và không có Mức bị dừng giao dịch riêng biệt
Giao dịch với Mức gọi ký quỹ là 100% Và không có Mức bị dừng giao dịch riêng biệt

Đây là những gì bạn thấy trong tài khoản giao dịch:

 

Bước 2: Tính tiền ký quỹ bắt buộc

Bạn muốn EUR/UDDS tăng lên ở mức 1.15000 và muốn mở một vị trí Lot nhỏ (10,000 đơn vị). Số tiền yêu cầu ký quỹ là 2%. 

Cần bao nhiêu tiền ký quỹ (tiền ký quỹ bắt buộc) để mở các vị trí? Vì EUR là tiền cơ sở, nên Lot nhỏ này là 10,000 euro, có nghĩa rằng giá trị lý thuyết là 10,000 euro. Vì tài khoản giao dịch của bạn được mệnh giá bằng USD, chúng ta cần chuyển đổi giá trị của EUR sang USD để xác định giá trị lý thuyết của giao dịch.

   1.15$ = 1 euro

11,500$= 10,000 euro

Giá trị lý thuyết là 11,500$. Bây giờ chúng ta có thể tính được số tiền ký quỹ bắt buộc.

Tiền Ký quỹ bắt buộc  = Giá trị lý thuyết  x Tiền yêu cầu ký quỹ

                               230$ = 11,500$  x 0.02

Giả sử như tài khoản giao dịch của bạn được mệnh giá bằng USD, vì tiền yêu cầu ký quỹ là 2% thì tiền ký quỹ bắt buộc sẽ là 230$.

Bước 3: Tính tiền ký quỹ đã sử dụng

Ngoài những giao dịch chúng ta vừa tham gia, thì không có bất kỳ giao dịch nào khác mở. Vì chúng ta vừa mở một vị trí đơn, thì lúc này tiền ký quỹ đã sử dụng cũng giống như tiền ký quỹ bắt buộc.

 

Giao dịch với Mức gọi ký quỹ là 100% Và không có Mức bị dừng giao dịch riêng biệt
Giao dịch với Mức gọi ký quỹ là 100% Và không có Mức bị dừng giao dịch riêng biệt
Bước 4: Tính Vốn tức thời.

Hãy giả sử rằng giá đã thay đổi có lợi với bạn và vị trí của bạn bây giờ hiện đang giao dịch ở mức hòa vốn. Điều này có nghĩa P/L nổi của bạn là 0$. Chúng ta có cách tính vốn tức thời như sau:

Vốn tức thời = Số dư  + P/L nổi

          1,000$  = 1,000$ + 0$

Vốn tức thời trong tài khoản hiện tại của bạn là 1,000$.

Bước 5: Tính số dư ký quỹ

Giờ chúng ta đã biết vốn tức thời, chúng ta có thể tính được Số dư ký quỹ như sau:

                        Số dư ký quỹ = Vốn tức thời   –  Tiền ký quỹ đã sử dụng

                                       770$ = 1,000$  – 230$

Số dư ký quỹ là 770$.

 

Giao dịch với Mức gọi ký quỹ là 100% Và không có Mức bị dừng giao dịch riêng biệt
Giao dịch với Mức gọi ký quỹ là 100% Và không có Mức bị dừng giao dịch riêng biệt
Bước 6: Tính mức ký quỹ

Hiện tại chúng ta đã có vốn tức thời, ta có cách tính Mức ký quỹ như sau:

Mức ký quỹ  = ( Vốn tức thời/Tiền ký quỹ đã sử dụng)  x 100%

            435% = (1,000$ / 230$) x 100%

Mức ký quỹ là 435%.

 

Giao dịch với Mức gọi ký quỹ là 100% Và không có Mức bị dừng giao dịch riêng biệt
Giao dịch với Mức gọi ký quỹ là 100% Và không có Mức bị dừng giao dịch riêng biệt

Tại thời điểm này, dưới đây là các số liệu tài khoản  trong diễn đàn giao dịch của bạn.

EUR/USD giảm 500 pips!

EUR/USD giảm xuống 500 pips và giá giao dịch hiện tại là 1.10000, Hãy xem nó ảnh hưởng như thế nào tới tài khoản của bạn.

 

Giao dịch với Mức gọi ký quỹ là 100% Và không có Mức bị dừng giao dịch riêng biệt
Giao dịch với Mức gọi ký quỹ là 100% Và không có Mức bị dừng giao dịch riêng biệt

Tiền Ký quỹ đã sử dụng.

Bạn có thể nhận thấy rằng Tiền ký quỹ đã sử dụng đã thay đổi, vì tỷ giá hối đoái thay đổi nên giá trị lý thuyết của các vị trí cũng thay đổi, điều này đồi hỏi chúng ta phải tính toán lại số tiền ký quỹ bắt buộc, Bất cứ khi nào có thay đổi trong giá của cặp EUR/USD thì tiền ký quỹ bắt buộc cũng thay đổi.

Với Cặp EUR/USD giao dịch hiện tại ở mức  1.10000 ( thay vì 1.15000).

Hãy xem chúng ta cần bao nhiêu tiền ký quỹ quỹ bắt buộc để giữ các vị trí mở. Vì tài khoản giao dịch của bạn được mệnh giá bằng USD, chúng ta cần chuyển đổi giá trị của EUR sang USD để xác định giá trị lý thuyết của giao dịch.

     1.10$ = 1 euro

11.000$  = 10,000 euro

Giá trị lý thuyết của bạn là 11,000$, trước đó giá trị lý thuyết đã là 11,500$, vì cặp EUR/USD giảm xuống dần, điều này có nghĩa rằng EUR đã suy yếu. Và vì tài khoản của bạn được mệnh giá bằng USD, đây là nguyên nhân khiến cho giá trị lý thuyết giảm xuống. Chúng ta có cách tính số tiền ký quỹ bắt buộc là:

Tiền ký quỹ bắt buộc  = Giá trị lý thuyết  x Số tiền yêu cầu ký quỹ

                              220$  = 11,000$ x 0.02

Chú ý rằng giá trị lý thuyết đã giảm xuống và số tiền ký quỹ bắt buộc cũng vậy. Vì số tiền yêu cầu ký quỹ là 2% nên tiền ký quỹ bắt buộc sẽ là 220$. Trước đó, tiền ký quỹ bắt buộc đã là 230$ ( Khi cặp EUR/USD đã giao dịch ở mức 1.15000). Số tiền ký quỹ đã sử dụng được cập nhập để phản ánh thay đổi trong tiền ký quỹ bắt buộc cho mọi vị trí mở. Trong ví dụ này, vì bạn chỉ có một vị trí mở nên tiền ký quỹ đã sử dụng sẽ bằng với số tiền ký quỹ bắt buộc mới.

Lợi nhuận và thua lỗ nổi ( P/L)

Cặp EUR/USD đã giảm từ 1.15000 xuống 1.10000, chênh lệch khoảng 500 pips. Vì bạn có một giao dịch Lot nhỏ, và 1 pip di chuyển bằng 1$, điều này có nghĩa bạn có một khoản lỗ nổi là 500$.

P/L Nổi  = ( Giá hiện tại  – Giá vào lệnh)  x 10,000 x  X$ pip

     -500$ = (1.10000 – 1.15000) x 10,000 x 1$/pip

 

Vốn tức thời

Chúng ta có vốn tức thời hiện tại là 500$.

Vốn tức thời = Số dư  + P/L Nổi

             500$  = 1,000$ + (- 500$)

Số dư ký quỹ

Chúng ta có Số dư ký quỹ hiện tại của bạn là 280$

Số dư ký quỹ  = Vốn tức thời  – Tiền ký quỹ đã sử dụng

                280$ = 500$ – 220$

Mức Ký quỹ

Giờ đây mức ký quỹ của bạn đã giảm xuống 227%.

Mức ký quỹ = ( Vốn tức thời / Tiền ký quỹ đã sử dụng)  x 100%

            227% = ( 500$ / 220$)  x 100%

Mức ký quỹ của bạn vẫn trên 100% vì vậy tất cả vẫn tốt. 

Những Số liệu của tài khoản

 

EUR/USD giảm thêm 288 pips! 

Cặp EUR/USD giảm thêm 288 pip và hiện tại giao dịch ở giá 1.07120.

 

 

Giao dịch với Mức gọi ký quỹ là 100% Và không có Mức bị dừng giao dịch riêng biệtGiao dịch với Mức gọi ký quỹ là 100% Và không có Mức bị dừng giao dịch riêng biệt
Giao dịch với Mức gọi ký quỹ là 100% Và không có Mức bị dừng giao dịch riêng biệt

Tiền ký quỹ đã sử dụng

 Với Giá của cặp EUR/USD hiện đang giao dịch ở mức 1.07120 (thay vì 1.10000), chúng ta hãy xem cần bao nhiêu tiền ký quỹ bắt buộc để giữ các vị trí mở. Vì tài khoản giao dịch của bạn được mệnh giá bằng USD, chúng ta cần chuyển đổi giá trị của EUR sang USD để xác định giá trị lý thuyết của giao dịch.

 1.07120$  = 1 euro

    10,712$ = 10,000 euro

Giá trị lý thuyết là 10,712$. Bây giờ chúng ta có thể tính được tiền ký quỹ bắt buộc:

Tiền ký quỹ bắt buộc   =  Giá trị lý thuyết  x Số tiền yêu cầu ký quỹ 

                                214$ = 10,712$  x 0.02

Chú ý rằng vì giá trị  lý thuyết đã giảm xuống nên tiền ký quỹ bắt buộc  cũng vậy. Vì số tiền yêu cầu ký quỹ là 2% nên tiền ký quỹ bắt buộc sẽ là 214$. Trước đó, tiền ký quỹ bắt buộc đã là 220$ (Khi giá cặp EUR/USD giao dịch ở mức 1.10000). Tiền ký quỹ đã sử dụng được đề cập để phản ánh các thay đổi trong tiền ký quỹ bắt buộc cho mọi vị trí mở. Trong ví dụ này, vì bạn chỉ có một vị trí mở, nên tiền ký quỹ đã sử dụng sẽ bằng với số tiền ký quỹ bắt buộc mới.

Lợi nhuận  và thua lỗ nổi 

Cặp tiền EUR/USD hiện đã giảm từ 1.15000 xuống 1.07120, chênh lệch 788 pips. Vì bạn có thể giao dịch 1 Lot nhỏ , một pip di chuyển bằng 1$. Điều này có nghĩa bạn có một khoản lỗ nổi 788$.

P/L Nổi  = ( Giá hiện tại  – Giá vào lệnh)  x 10,000  x X$/pip

     -788$ = (1.10712 – 1.15000) x 10,000 x 1$/pip

Vốn tức thời 

Ta có ốn tức thời hiện có của bạn là 212$

Vốn tức thời  = Số dư + P/L Nổi 

212$  = 1,000$ + (-788$)

Số dư ký quỹ 

Ta có Số dư ký quỹ của bạn hiện đang có là -2$.

Số dư ký quỹ = Vốn tức thời  – Số tiền ký quỹ đã sử dụng

                  -2$ = 212$ – 214$

Mức ký quỹ

Hiện tại mức ký quỹ của bạn đã giảm xuống tới 99%

 Mức ký quỹ  = ( Vốn tức thời / Tiền ký quỹ đã sử dụng)  x 100%

                99% = ( 212$ / 214$)  x 100%

Tại thời điểm này, mức ký quỹ của bạn hiện đang dưới mức gọi ký quỹ.

Những số liệu của tài khoản

Gọi Ký quỹ!

Diễn đàn giao dịch của bạn sẽ tự động đóng giao dịch, sẽ có 2 trường hợp xảy ra khi giao dịch của bạn bị đóng:

  1. Tiền ký quỹ đã sử dụng của bạn sẽ được phát hành
  2. Khoản lỗ nổi của bạn sẽ được chốt.

Số dư của bạn sẽ được cập nhập để phản ánh khoản lỗ đã chốt. Hiện tại tài khoản của bạn không có vị trí nào mở và đang chờ nên số dư ký quỹ, vốn tức thời, và số dư của bạn sẽ giống nhau. Không có mức ký quỹ hoặc P/L Nổi nào vì bạn không có vị trí nào mở.

 

Giao dịch với Mức gọi ký quỹ là 100% Và không có Mức bị dừng giao dịch riêng biệt
Giao dịch với Mức gọi ký quỹ là 100% Và không có Mức bị dừng giao dịch riêng biệt

Hãy xem tài khoản giao dịch thay đổi như thế nào từ đầu giao dịch tới lúc kết thúc giao dịch.

 

Trước khi giao dịch, bạn có 1,000$ tiền mặt, bây giờ bạn còn lại với số tiền là 212$. Bạn đã mất 79% vốn của mình.

Lãi/Lỗ % = (( Số dư cuối kỳ  – Số dư đầu kỳ) / Số dư đầu kỳ)  x 100%

        79% = (( 212$  – 1,000$) / 1,000$)  x 100%

Một số nhà giao dịch chịu tác dụng phụ khủng khiếp khi phát hiện giao dịch của họ đã được tự động thanh lý.

Trong bài tiếp theo, chúng tôi sẽ cung cấp một kịch bảo giao dịch khác trong đó nhà môi giới của bạn có một mức gọi ký quỹ và mức dừng ký quỹ riêng biệt.