Cách sử dụng mức phục hồi Fibonacci với đường xu hướng

Một công cụ tốt khác để kết hợp với các mức phục hồi Fibonacci là phân tích đường xu hướng. Xét cho cùng, các mức phục hồi Fibonacci hoạt động tốt nhất khi thị trường đang có xu hướng. Vì vậy điều này rất có ý nghĩa đối với giao dịch của chúng ta.

Hãy nhớ rằng bất cứ khi nào một cặp tiền đang trong xu hướng giảm hoặc xu hướng tăng. Các nhà giao dịch sử dụng các mức phục hồi Fibonacci như một cách để tham gia vào xu hướng.

Vậy tại sao chúng ta không tìm kiếm các cấp độ mà các mức phục hồi Fibonacci phù hợp với xu hướng? 

Ví dụ: Dưới đây là biểu đồ 1 giờ của cặp tiền AUD/JPY. Như bạn có thể thấy, giá đã tôn trọng một đường xu hướng tăng ngắn hạn trong vài ngày qua.
Cách sử dụng mức phục hồi Fibonacci với đường xu hướng
Cách sử dụng mức phục hồi Fibonacci với đường xu hướng

Bạn nghĩ ngay rằng đây sẽ là một xu hướng tiềm năng ngay tại thời điểm này và bạn muốn mua cặp tiền AUD/JPY. Ngay cả khi đây chỉ là một giao dịch ngắn hạn. Bạn nghĩ rằng bạn sẽ mua một lần khi cặp này chạm đường xu hướng một lần nữa. Trước khi làm điều này, tại sao bạn không sử dụng công cụ Forex là công cụ Fibonacci. Xem liệu chúng ta có thể có được một mức giá nhập chính xác hơn.

Cách sử dụng mức thoái lui Fibonacci với đường xu hướng
Cách sử dụng mức thoái lui Fibonacci với đường xu hướng

Ở đây chúng ta đã vẽ các mức phục hồi Fibonacci bằng cách sử dụng Swing Low ở mức 82,61 và Swing High ở mức 83,84. Lưu ý các mức Fibonacci 50,0% và 61,8% được giao nhau bởi đường xu hướng tăng.

Những cấp độ này có thể phục vụ như các mức hỗ trợ tiềm năng? Chỉ có 1 cách để tìm hiểu chúng.
Cách sử dụng mức thoái lui Fibonacci với đường xu hướng
Cách sử dụng mức thoái lui Fibonacci với đường xu hướng

Hãy đoán xem điều gì xảy ra nào? Mức phục hồi Fibonacci vẫn đươc giữ ở mức 61,8%. Khi giá được bật lên trước khi quay trở lại. Trong lúc này nếu bạn đã đặt một số lệnh thì chúc mừng đây là một điều quá là hoàn hảo.

Một vài giờ sau khi chạm đường xu hướng. Giá đã tăng lên và vượt qua mức Swing high. Bạn rất vui khi sở hữu công cụ này trong hộp công cụ giao dịch của mình bây giờ. Như bạn đã nhìn thấy, bạn  phải trả tiền để sử dụng công cụ phục hồi Fibonacci. Ngay cả khi bạn đang dự định kiểm tra lại đường xu hướng. Sự kết hợp của cả đường chéo và mức hỗ trợ hoặc kháng cự ngang có nghĩa là các nhà giao dịch khác cũng đang chú ý đến các mức đó.

Mặc dù vậy, hãy lưu ý rằng như với các công cụ vẽ khác. Vẽ các đường xu hướng cũng có thể trở nên khác chủ quan. Bạn muốn biết chính xác rằng làm thế nào các nhà giao dịch khác có thể vẽ chúng. Nhưng bạn có thể tin vào một điều đó là một xu hướng! Nếu bạn thấy rằng một xu hướng đang phát triển. Bạn nên tìm cách đi lâu dài để cho bạn có cơ hội giao dịch lợi nhuận cao hơn. Bạn có thể sử dụng công cụ phục hồi Fibonacci để giúp bạn tìm các điểm tiềm năng.