Cách giao dịch Forex bằng sóng Elliott

Đây chắc có lẽ là lúc mà bạn chờ đợi nhất, chúng ta hãy sử dụng những kiến thức về lý thuyết sóng Elliott. Và vận dụng chúng  vào giao dịch Forex của mình. Trong phần này, chúng ta sẽ xem xét một số thiết lập và áp dụng kiến thức của mình về Elliott Wave. Để có thể xác định điểm vào lệnh, điểm dừng và điểm thoát tốt nhất.

Cách giao dịch Forex bằng Elliott Wave
Cách giao dịch Forex bằng sóng Elliott

Giả thuyết, kịch bản 1 

Giả sử như bạn muốn bắt đầu đếm sóng. Bạn thấy rằng giá dường như đã chạm vào đáy và đã bắt đầu một động thái mới đi lên. Vận dụng kiến thức về Elliott Wave, bạn gắn nhãn này di chuyển lên như sóng 1 và phục hồi là sóng 2.

Cách giao dịch Forex bằng sóng Elliott
Cách giao dịch Forex bằng sóng Elliott

Để tìm điểm vào tốt nhất, bạn nên xem lại bài trước chúng tôi đã giới thiệu về một số quy tắc của sóng Elliott. Để có thể tìm ra quy tắc nào trong 3 quy tắc và hướng dẫn chính mà bạn có thể áp dụng.

Và dưới đây là những gì chúng ta có thể phát hiện ra.
  • Quy tắc số 2: Sóng 2 không bao giờ vượt quá sự bắt đầu của sóng 1.
  • Sóng 2 và sóng 4 thường xuyên bật ra khỏi các mức phục hồi Fibonacci.

Vì vậy, bằng cách sử dụng kỹ năng giao dịch sóng Elliott vượt trội. Bạn quyết định bật công cụ Fibonacci để xem giá có mức phục hồi Fibonacci không?

Giá lúc này nằm trong khoảng mức 50%, đây có thể là sự khỏi đầu của sóng 3. Đây là tín hiệu mua rất mạnh.

Cách giao dịch Forex bằng sóng Elliott
Cách giao dịch Forex bằng sóng Elliott

Vì bạn là một nhà giao dịch thông minh, bạn cũng nên cân nhắc điểm dừng của mình thật chính xác. Quy tắc số 2 nói rằng sóng 2 không bao giờ có thể vượt quá sự bắt đầu của sóng 1. Vì vây, bạn có thể đặt điểm dừng của mình dưới mức thấp trước đây. 

Nếu giá lấy lại hơn 100% của sóng 1, thì số song của bạn là sai. Hãy xem điều gì xảy ra tiếp theo.

Cách giao dịch Forex bằng sóng Elliott
Cách giao dịch Forex bằng sóng Elliott

Phân tích sóng Elliott của bạn đã được đền đáp và bạn đã bắt được một bước tiến lớn. Bạn đang tự tin rằng mọi thứ bạn đang làm đều là tốt đẹp và thành công. Bạn bắt đầu thu hết tất cả lợi nhuận Ngoại hối của mình về túi và kết thúc ngay tại nơi bạn bắt đầu. Lúc này bạn nhận thấy rằng không có sóng Elliott trong giao dịch của mình. May mắn cho bạn, là đây chỉ là một kịch bản giả thuyết. Chúng tôi có một kịch bản giả thuyết khác. Nơi bạn có thể kiếm tiền một lần nữa.

Kịch bản 2 về lý thuyết sóng Elliott

Lần này, chúng ta hãy sử dụng kiến thức của mình về các mẫu sóng điều chỉnh. Để có thể lấy các pips từ những mẫu sóng này:

Cách giao dịch Forex bằng sóng Elliott
Cách giao dịch Forex bằng sóng Elliott

Bạn bắt đầu đếm sóng theo xu hướng giảm và nhận thấy rằng sóng điều chỉnh ABC đang di chuyển ngang. Đây có phải là một sự hình thành phẳng trong các mô hình. Điều này có nghĩa giá có thể chỉ bắt đầu một sóng xung mới khi sóng C kết thúc.

Cách giao dịch Forex bằng sóng Elliottv
Cách giao dịch Forex bằng sóng Elliott

Tin tưởng vào kỹ năng sóng Elliott của mình. Bạn tiếp tục và bán tại thị trường với hy vọng bắt được một làn sóng thúc đẩy mới.  Và bạn đặt điểm dừng của mình chỉ một vài pips phía trên điểm bắt đầu của sóng 4. Chỉ trong trường hợp số sóng của bạn là sai.

Cách giao dịch Forex bằng sóng ElliottCách giao dịch Forex bằng sóng Elliott
Cách giao dịch Forex bằng Elliott Wave

Bởi đây là một kết thúc tốt đẹp, ý tưởng giao dịch của bạn sẽ được thực hiện. Và nó sẽ giúp bạn kiếm được vài nghìn pips vào ngày này. Nhưng điều này không phải lúc nào cũng đúng.