Cách giao dịch bằng mô hình biểu đồ Head và Shoulders

Mô hình biểu đồ Head và Shoulders  là một biểu đồ đảo chiều và thường thấy nhất trong các xu hướng tăng. Nó không chỉ được biết đến với sự đảo ngược xu hướng mà còn được biết đến với sự đảo ngược đầu rất tốt. Bài viết chúng tôi đã giới thiệu bạn về mô hình biểu đồ Double Tops và Double Bottom. Trong bài viết này, chúng ta sẽ nói về việc đảo ngược xu hướng của biểu đồ này.

Mô hình Biểu đồ Head và Shoulders

Một mô hình biểu đồ cũng là một sự hình thành xu hướng đảo ngược. Nó được hình thành bởi một đỉnh (Shoulders), tiếp theo là một đỉnh cao nhất (Head), và sau đó là một đỉnh thấp hơn (Shoulsders). Đường viền của nó được vẽ bằng cách kết nối các điểm thấp nhất của khoảng giữa hai làn sóng. Độ dốc của đường này có thể lên hoặc xuống. Thông thường, khi độ dốc xuống nó tạo ra tín hiệu đáng tin cậy hơn.

Cách giao dịch bằng mô hình biểu đồ The Head và Shoulders
Cách giao dịch bằng mô hình biểu đồ The Head và Shoulders
Trong ví dụ trên, chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy mô hình biểu đồ mẫu Head và Shoulders.

Đầu đỉnh thứ hai là điểm cao nhất trong mô hình. Hai đỉnh bên cạnh không vượt quá chiều cao của đỉnh thứ hai. Với sự hình thành này, chúng tôi đặt một lệnh nhập dưới đường viền của mô hình. Chúng ta cũng có thể tính toán một mục tiêu bằng cách đo điểm cao của đầu đến đường viền. Khoảng cách này xấp xỉ khoảng cách giá sẽ di chuyển sau khi nó phá vỡ đường viền.

Cách giao dịch bằng mô hình biểu đồ The Head và Shoulders
Cách giao dịch bằng mô hình biểu đồ The Head và Shoulders

Bạn có thể thấy rằng một khi giá xuống dưới đường viền. Nó sẽ thực hiện một bước di chuyển ít nhất là kích thước của khoảng cách giữa đầu và đường viền. Chúng tôi biết bạn đang nghĩ cho bản thân mình, giá vẫn tiếp tục di chuyển ngay cả khi nó đạt được mục tiêu. Chúng tôi khuyên bạn đừng nên tham lam.

 Head và Shoulders đảo ngược

Về cơ bản, nó là một mô hình biểu đồ Head và Shoulders. Nhưng ngoại trừ lần này nó lộn ngược. Một thung lũng được hình thành (Shoulders), tiếp theo là một thung lũng thậm chí nó thấp nhất (Head), và sau đó là một thung lũng cao hơn (Shoulders). Những sự hình thành xảy ra sau khi chuyển động đi xuống kéo dài. 

Cách giao dịch bằng mô hình biểu đồ The Head và Shoulders
Cách giao dịch bằng mô hình biểu đồ The Head và Shoulders

Ở đây bạn có thể thấy rằng ở đây nó giống như một mô hình biểu đồ Head và Shoulders nhưng hình dạng của nó bị lộn ngược lại so với ban đầu. Với mô hình này chúng ta nên đặt một lệnh nhập kéo dài trên đường viền. Mô hình này được tính toán giống như mô hình Head và Shoulders. Đo khoảng cách đầu và đường viền. Và đó là khoảng cách giá sẽ di chuyển sau khi nó phá vỡ đường viền.

Cách giao dịch bằng mô hình biểu đồ The Head và Shoulders
Cách giao dịch bằng mô hình biểu đồ The Head và Shoulders
Nhìn vào biểu đồ bạn có thể thấy rằng giá di chuyển lên đọc đáo sau khi nó phá vỡ đường viền.

Nếu mục tiêu của bạn bị tấn công thì hãy nên hài lòng với lợi nhuận của bạn. Tuy nhiên, có các kỹ thuật quản lý giao dịch nơi bạn có thể khóa một số lợi nhuận của mình và vẫn giữ giao dịch của mình mở trong trường hợp giá tiếp tục di chuyển theo cách của bạn.