Cách giao dịch bằng biểu đồ Double Tops và Double Bottoms

Khi bạn thấy một mô hình Double Tops và Double Bottoms xuất hiện trên biểu đồ. Đồng thời lúc này sẽ có một sự đảo ngược xu hướng đã bắt đầu. Hãy cùng tìm hiểu cách xác định các mô hình biểu đồ này và các giao dịch với chúng.

Mô hình biểu đồ Double Tops (Đỉnh kép)

Double Tops là một mô hình đảo ngược được hình thành sau khi có một sự di chuyển mở rộng lên. Bên cạnh các đỉnh của nó là những đỉnh được hình thành khi giá chạm đến một mức nhất định không thể phá vỡ. Sau khi đạt mức này, giá sẽ bật lên một chút. Nhưng sau đó quay lại để kiểm tra lại mức đó. Nếu giá mật lên khỏi mức đó một lần nữa, thì bạn sẽ có một Double Tops

Cách giao dịch bằng biểu đồ Double Tops và Double Bottoms
Cách giao dịch bằng biểu đồ Double Tops và Double Bottoms

Trong biểu đồ trên, bạn có thể thấy rằng hai đỉnh hoặc đỉnh ngọn đã được hình thành sau khi di chuyển  mạnh lên.

Lưu ý: Đỉnh thứ hai không thể phá vỡ mức cao của đỉnh thứ nhất

Đây là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy một sự đảo ngược sẽ xảy ra bởi vì nó cho chúng ta biết rằng áp lực mua sắp kết thúc. Với đỉnh kép, chúng tôi sẽ đặt thứ tự nhập của chúng tôi dưới đường viền. Vì chúng tôi dự đoán sự đảo ngược của xu hướng tăng.

Cách giao dịch bằng biểu đồ Double Tops và Double Bottoms

Ồ dự đoán của chúng tôi dường như đã chính xác. Nhìn vào biểu đồ bạn có thể thấy rằng giá phá vỡ đường viền và tạo một di chuyển xuống thật đẹp.

Hãy nhớ rằng Double Tops là sự hình thành đảo ngược xu hướng. Vì vậy bạn sẽ muốn tìm kiếm các biểu đồ này sau khi có một xu hướng tăng mạnh. Bạn có thể nhận thấy rằng sự sụt giảm có chiều cao xấp xỉ bằng chiều cao Double Tops. Hãy ghi nhớ điều này bới vì nó sẽ hữu ích trong việc thiết lập mục tiêu lợi nhuận.

Mô hình Double Bottoms (Đáy đôi)

Tương tự như vậy Double Bottoms cũng là một sự hình thành đảo ngược xu hướng. Nhưng cái chúng đang tìm kiếm là để kéo dài thay vì  rút ngắn. Những sự hình thành này xảy ra sau khi xu hướng giảm kéo dài khi thung lũng hoặc đáy được hình thành.

Cách giao dịch bằng biểu đồ Double Tops và Double Bottoms
Cách giao dịch bằng biểu đồ Double Tops và Double Bottoms

Như bạn có thể thấy từ biểu đồ trên rằng sau xu hướng giảm trước đó. Giá đã hình thành hai đáy vì nó không thể xuống dưới một mức nhất định. Lưu ý đáy thứ hai không thể phá vỡ đáng kể đáy thứ nhất. Và đây là một dấu hiệu cho thấy áp lực bán sắp hoàn thành và một sự đảo chiều sắp xảy ra.

Cách giao dịch bằng biểu đồ Double Tops và Double Bottoms
Cách giao dịch bằng biểu đồ

Giá đã phá vỡ đường viền và thực hiện một di chuyển lên tốt đẹp. Hãy xem làm thế nào giá tăng vọt bằng chiều cao của sự hình thành Double Bottoms ? 

Kết luận

Hãy nhớ rằng, giống như Double Tops, Double Bottoms cũng là sự hình thành xu hướng đảo ngược. Bạn sẽ muốn tìm kiếm điều này sau một xu hướng giảm mạnh.