Cách nhận biết xu hướng đảo ngược trong thị trường Forex

Phân biệt chính xác giữa xu hướng phục hồi và xu hướng đảo ngược có thể làm giảm số lượng thua lỗ trong giao dịch. Thậm chí nó còn thiết lập cho chúng ta một số giao dịch thắng lợi. Phân loại một chuyển động giá như một sự phục hồi hoặc đảo ngược là rất quan trọng.

Có một số khác biệt chính trong việc phân biệt xu hướng phục hồi thay đổi giá tạm thời khỏi sự đảo ngược xu hướng dài hạn.

Xu hướng phục hồi  Xu hướng đảo ngược
Thường xảy ra sau những biến động giá lớn. Có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Giao dịch ngắn hạn, xu hướng đảo ngược ngắn hạn. Biến động giá dài hạn.
Nguyên tắc cơ bản không thay đổi (tức là môi trường kinh tế vĩ mô). Nguyên tắc cơ bản thay đổi do thường là chất xúc tác cho sự đảo chiều dài hạn.
Trong một xu hướng tăng,  lãi xuất mua đang chiếm ưu thế, nó có khả năng làm giá tăng. Một xu hướng giảm, lãi xuất bán đang chiếm ưu thế, làm tăng khả năng giảm giá. Trong một xu hướng tăng, có rất ít lãi xuất mua buộc giá giảm xuống. Một xu hướng giảm, có rất ít lãi xuất bán buộc giá tăng lên hơn nữa

Xác định xu hướng phục hồi

Phương pháp 1: Các mức phục hồi Fibonacci

Một cách phổ biến để xác định xu hướng là sử dụng các mức Fibonacci. Đối với hầu hết các phần, xu hướng phục hồi giá treo xung quanh 38,2%, 50,0% và 61,8% các mức phục hồi Fibonacci trước khi tiếp tục xu hướng chung.

Nếu giá vượt qua các mức này, nó có thể báo hiệu rằng một sự đảo ngược đang xảy ra. Lưu ý một số chú ý của chúng tôi. Như bạn bạn có thể đã nhận ra, phân tích kỹ thuật không phải là một khoa học chính xác, điều đó có nghĩa là không có gì nhất định, đặc biệt là trong thị trường Forex.

Cách nhận biết xu hướng đảo ngược trong thị trường Forex
Cách nhận biết xu hướng đảo ngược trong thị trường Forex

Trong trường hợp này, giá đã làm giảm bớt và dừng lại ở mức phục hồi Fibonacci 61.8% trước khi tiếp tục xu hướng tăng. Sau một thời gian, nó kéo trở lại và ổn định ở mức phục hồi 50% trước tiến lên cao hơn.

Phương pháp 2: Điểm Pivot

Có một cách khác để xem giá có tạo ra sự đảo ngược hay không nhờ các điểm Pivot. Trong một xu hướng tăng, các nhà giao dịch sẽ xem xét các điểm hỗ trợ thấp hơn ( S1, S2, S3) và chờ đợi nó bị phá vỡ. Trong một xu hướng giảm, các nhà giao dịch Forex sẽ xem sét các điểm kháng cự cao hơn (R1, R2, R3) và chờ đợi nó phá vỡ. Nếu bị phá vỡ, một sự đảo ngược có thể được thực hiện. Chúng ta có thể tham khảo lại bài viết mà chúng tôi giới thiệu về điểm Pivot. 

Cách nhận biết xu hướng đảo ngược trong thị trường Forex

Phương pháp 3: Đường xu hướng

Phương pháp cuối cùng là sử dụng các đường xu hướng. Khi một đường xu hướng chính bị phá vỡ, một xu hướng đảo ngược có thể được hình thành. Bằng cách sử dụng công cụ kỹ thuật kết hợp với các mô hình biểu đồ nến. Một nhà giao dịch Forex có thể được một xu hướng đảo ngược với xác xuất rất cao.

 

Cách nhận biết xu hướng đảo ngược trong thị trường Forex

Mặc dù các phương pháp trên có thể xác định xu hướng đảo ngược. Nhưng chúng không phải là cách duy nhất để chúng ta tìm xu hướng. Vào cuối ngày, không có gì thay thế cho sự thực hành và kinh nghiệm. Bạn có thể tìm thấy một phương pháp phù hợp với tính cách giao dịch Forex của mình trong việc xác định các xu hướng phục hồi và đảo ngược.