Cách giao dịch bằng mô hình biểu đồ cái Nêm trong forex (Wedge)

Mô hình biểu đồ cái nêm trong forex (Wedge)

Mô hình biểu đồ cái Nêm trong Forex (Wedge) báo hiệu một sự tạm dừng trong xu hướng hiện tại. Khi bạn gặp sự hình thành của mô hình này thì đồng nghĩa với việc nó đang báo hiệu rằng các nhà giao dịch Forex vẫn đang quyết định nơi sẽ lấy cặp tiếp theo. Biểu đồ cái Nêm (Wedge) hoạt động như một mô hình tiếp tục hoặc đảo ngược.

Wedge tăng 

Một Nêm  tăng được hình thành khi giá hợp nhất giữ đường hỗ trợ dốc lên và đường kháng cự. Ở đây, độ dốc của đường hỗ trợ dốc hơn so với mức kháng cự. Điều này chỉ ra rằng mức thấp cao hơn đang được hình thành nhanh hơn mức cao cao hơn. Nó dẫn tới sự hình thành hình dạng mô hình biểu đồ Nêm. Với việc hợp nhất giá, chúng tôi biết rằng một sự giật gân lớn đang tới. Vì thế chúng tôi có thể mong đợi một sự bứt phá lên đỉnh hoặc đáy.

Nếu mô hình biểu đồ Nêm hình thành sau một xu hướng tăng, thì đó thường là mô hình đảo chiều giảm giá. Mặt khác, nếu nó hình thành trong một xu hướng giảm. Nó có thể báo hiệu sự tiếp tục của động thái đi xuống. Dù bằng cách nào, điều quan trọng là khi bạn phát hiện mô hình biểu đồ giao dịch này, thì bạn hãy sẵn sàng với các đơn đặt hàng.

Cách giao dịch bằng mô hình biểu đồ cái Nêm trong forex (Wedge)
Cách giao dịch bằng mô hình biểu đồ cái Nêm trong forex (Wedge)

Trong ví dụ đầu tiên này, một mô hình biểu đồ Nêm được hình thành vào cuối xu hướng tăng. Lưu ý, cách hành động giá đang hình thành mức cao mới, nhưng với tốc độ chậm hơn nhiều so với khi giá tạo ra mức thấp cao hơn.

Cách giao dịch bằng mô hình biểu đồ cái Nêm trong forex (Wedge)
Cách giao dịch bằng mô hình biểu đồ cái Nêm trong forex (Wedge)
Hãy xem giá phá vỡ như thế nào? Điều này có nghĩa là có rất nhiều nhà giao dịch Forex mong muốn rút ngắn hay kéo dài?

Các nhà giao dịch đã đẩy giá xuống để phá vỡ đường xu hướng, cho thấy xu hướng giảm có thể nằm trong các thẻ. Cũng giống như trong các mô hình biểu đồ giao dịch Forex khác mà chúng ta đã tìm hiểu trước đó. Chuyển động giá sau khi phá vỡ có độ lớn xấp xỉ bằng chiều cao của sự hình thành. 

Bây giờ hãy xem một ví dụ khác về sự hình thành mô hình biểu đồ Nêm đang gia tăng. Chỉ lần này nó hoạt động như một tín hiệu tiếp tục giảm giá.

Cách giao dịch bằng mô hình biểu đồ cái Nêm trong forex (Wedge)
Cách giao dịch bằng mô hình biểu đồ cái Nêm trong forex (Wedge)

Hiển thị trên biểu đồ, giá đến từ một xu hướng giảm trước khi hợp nhất và phác họa mức cao cao hơn cũng như mức thấp cao hơn.

Cách giao dịch bằng mô hình biểu đồ cái Nêm trong forex (Wedge)

Trong trường hợp này, giá đã phá vỡ xuống và tiếp tục xu hướng giảm. Đó là lý do tại sao nó được gọi là tín hiệu tiếp tục. Vậy hãy xem làm thế nào giá thực hiện một di chuyển tốt đi xuống cùng chiều với nêm. Chúng ta hãy vận dụng những gì học được cho đến nay đó là các mô hình biểu đồ nến Nhật Bản?

Một nêm tăng được hình thành sau một xu hướng thường dẫn đến sự đảo ngược (xu hướng giảm). Trong khi một nêm tăng được hình thành trong một xu hướng thường dẫn đến sự tiếp tục (xu hướng giảm). Nói một cách đơn giản là một nêm tăng dẫn đến một xu hướng giảm và đồng thời có nghĩa là một mô hình biểu đồ giảm giá.

Wedge giảm

Giống như biểu đồ nêm tăng , biểu đồ nêm giảm có thể là tín hiệu đảo chiều hoặc là tiếp tục. Nếu nó là một tín hiệu đảo chiều, nó được hình thành ở dưới cùng của một xu hướng giảm. Và điều này cho thấy rằng một xu hướng tăng sẽ đến tiếp theo. Nếu nó là một tín hiệu  tiếp tục, nó sẽ hình thành trong xu hướng tăng. Ngụ ý rằng hành động giá sẽ tiếp tục tăng. Không giống như nêm tăng, nêm giảm là một mô hình biểu đồ tăng. 

Cách giao dịch bằng mô hình biểu đồ cái Nêm trong forex (Wedge)

Trong ví dụ này, nêm giảm đóng vai trò là tín hiệu đảo chiều. Sau một xu hướng giảm, giá đã tạo ra mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn. Lưu ý các đường xu hướng giảm kết nối các mức cao dốc hơn so với đường xu hướng kết nối các mức thấp.

Cách giao dịch bằng mô hình biểu đồ cái Nêm trong forex (Wedge)
Cách giao dịch bằng mô hình biểu đồ cái Nêm trong forex (Wedge)

Sau khi phá vỡ trên đỉnh của cái nêm, giá đã di chuyển tốt lên phía trên gần bằng chiều cao của sự hình thành. Trong trường hợp này, cuộc biểu tình giá đã vượt qua một vài pips vượt quá mục tiêu đó. 

Chúng ta hãy xem ví dụ dưới đây mà trong đó nêm giảm đóng vai trò là tín hiệu tiếp tục.

Cách giao dịch bằng mô hình biểu đồ cái Nêm trong forex (Wedge)

Giống như chúng tôi đã đề cập trước đó, khi nêm giảm hình thành trong một xu hướng tăng. Nó thường báo hiệu rằng xu hướng sẽ tiếp tục sau đó.

Trong trường hợp này, giá hợp nhất một chút sau khi tăng mạnh. Có vẻ như giá đang di chuyển mạnh mẽ và nó sẽ tiếp tục di chuyển về đâu.
Cách giao dịch bằng mô hình biểu đồ cái Nêm trong forex (Wedge)
Cách giao dịch bằng mô hình biểu đồ cái Nêm trong forex (Wedge)

Hãy xem làm thế nào giá phá vỡ lên phía trên và tiếp tục leo lên cao hơn?

Nếu chúng ta đặt một lệnh nhập trên đường xu hướng giảm kết nối mức cao của cặp. Chúng ta sẽ có thể nhảy vào xu hướng tăng mạnh và bắt được một số pips. Mục tiêu tăng giá tốt sẽ là lợi thế của mô hình nêm. Nếu bạn muốn kiếm thêm pips, bạn có thể khóa một số lợi nhuận tại mục tiêu bằng cách đóng một phần vị trí của bạn sau đó để phần còn lại của vị trí của bạn áp chế.