Nhận biết 3 loại điểm Pivot khác

Mặc dù chúng tôi đã giới thiệu cho bạn phương pháp tính toán điểm Pivot tiêu chuẩn. Nhưng ngoài ra bạn nên biết rằng có nhiều cách khách để tính điểm Pivot. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ nói về các phương pháp tính khác. Cũng như cung cấp cho bạn thêm các công thức về cách tính toán cho các mức này

Điểm Pivot Woodie 

Cách tính:

R2 = PP + Cao – Thấp

R1  = (2 X PP) – Thấp

PP = (H + L + 2C) / 4

S1 = (2 X PP) – Cao

S2 = PP – Cao + Thấp

Trong đó: C: giá đóng cửa, H: Cao, L: Thấp

Trong các công thức trên bạn sẽ nhận thấy rằng phép tính điểm Pivot rất khác so với phương pháp tiêu chuẩn.

Ngoài ra, để tính toán cho các mức hỗ trợ và kháng cự tương ứng. Bạn sẽ sử dụng mức chênh lệch giữa mức cao và mức thấp của ngày hôm trước, cái này còn được gọi là phạm vi.

Dưới đây là ví dụ về biểu đồ tính toán điểm xoay Woodie được áp dụng trên cặp tiền EUR/USD.

Điểm xoay Woddie, mức hỗ trợ và mức kháng cự của Woddie là các đường liền nét trong khi các đường chấm chấm. Nó biểu thị các mức được tính toán thông qua phương pháp tiêu chuẩn.

Nhận biết 3 loại điểm Pivot khác
Nhận biết 3 loại điểm Pivot khác

Bởi vì chúng có công thức khác nhau. Nên các mức thu được thông qua các tính toán của điểm xoay Woddie rất khác so với các công thức thông qua phương pháp tiêu chuẩn. Một số nhà giao dịch thích sử dụng các công thức Woddie. Vì chúng nặng hơn so với giá đóng cửa của giao đoạn trước.

Nhưng một số nhà giao dịch khác lại thích các công thức tính tiêu chuẩn vì chúng có thể khiến họ tự hoàn thành.

Trong mọi trường hợp, vì mức kháng cự biến thành mức hỗ trợ (và ngược lại). Nếu bạn chọn sử dụng các công thức điểm xoay Woddie thì bạn nên để mắt đến các mức này. Vì chúng có thể trở thành lĩnh vực quan tâm.

Điểm Pivot Camarilla 

Cách tính:

R4 = C + ((HL) x 1.5000)

R3 = C + ((HL) x 1.2500)

R2 = C + ((HL) x 1.1666)

R1 = C + ((HL) x 1.0833)

PP = (H +L +C) /3 

S1 = C – ((HL) x 1.0833)

S2 = C – ((HL) x 1.1666)

S3 = C – ((HL) x 1.2500)

S4 = C – ((HL) x 1.5000)

Trong đó: C: giá đóng cửa, H: Cao, L: Thấp

Các công thức điểm xoay Camarilla tương tự giống như công thức điểm xoay Woddie.

Nó cũng sử dụng mức đóng và phạm vi của ngày hôm trước để tính toán các mức hỗ trợ và kháng cự. Sự khác biệt duy nhất ở đây là bạn nên tính toán cho 8 mức chính (4 kháng cự và 4 hỗ trợ). Và mỗi mức này nên nhân với một số cấp nhân đôi. Khái niệm chính về các điểm xoay Camarilla  là dựa trên ý tưởng rằng giá có xu hướng tự nhiên trở lại trung bình hoặc trong trường hợp là giá đóng cửa của ngày hôm trước.

Chúng ta nên mua hoặc bán khi giá đặt đến mức hỗ trợ và kháng cự thứ 3. Tuy nhiên, nếu giá vượt qua S4 hoặc R4 điều này có nghĩa là xu hướng trong ngày rất mạnh. Và đã đến lúc bạn nên tham gia vào giao dịch đó. Kiểm tra cách tính toán  điểm xoay Camarilla  cho các mức khác nhau (đường liền nét) so với các mức của phương pháp tiêu chuẩn (đường chấm chấm).

Nhận biết 3 loại điểm Pivot khác
Nhận biết 3 loại điểm Pivot khác

Như bạn có thể thấy từ biểu đồ trên, các nhà giao dịch sẽ nhấn mạnh hơn đến giá đóng cửa so với điểm Pivot. Do đó, có thể các mức kháng cự có thể nằm dưới điểm Pivot hoặc các mức hỗ trợ có thể ở trên các mức đó.

Điểm Pivot Fobonacci

Cách tính:

R3 = PP + ((Cao – Thấp) x 1.000)

R2 = PP + ((Cao -Thấp) x 0.618)

R1 = PP + ((Cao – Thấp) x 0.382)

PP = (H + L + C) /3

S1 = PP – ((Cao – Thấp) x 0.382)

S2 = PP – ((Cao -Thấp) x 0.618)

S3 = PP – ((Cao – Thấp) x 1.000)

Trong đó: C: giá đóng cửa, H: Cao, L: Thấp

Các mức điểm xoay Fibonacci chính được xác định bằng cách tính điểm đầu tiên giống như phương pháp tiêu chuẩn.

Tiếp theo, nhân phạm vi của ngày hôm trước với mức Fibonacci tương ứng. Hầu hết các nhà giao dịch sử dụng các phục hồi Fibonacci 38,2%, 61,8% và 100% trong tính toán của họ. Cuối cùng, cộng hoặc trừ các số liệu bạn có được cho điểm Pivot và Voila bạn đã có các mức điểm xoay Fibonacci của mình.

Nhìn vào biểu đồ bên dưới xem các mức được tính toán thông qua phương pháp Fibonacci (đường liền nét) khác so với  các mức được tính toán thông qua phương pháp tiêu chuẩn (đường chấm chấm).

Nhận biết 3 loại điểm Pivot khác
Nhận biết 3 loại điểm Pivot khác

Logic đằng sau điều này là nhiều nhà giao dịch thích sử dụng tỷ lệ Fibonacci. Họ sử dụng nó cho các mức phục hồi, di chuyển trung bình..v..v

Tại sao chúng ta không sử dụng nó cho các điểm Pivot là tốt?

Hãy nhớ rằng với cả hai mức điểm xoay Fibonacci và Pivot đều được sử dụng để tìm mức hỗ trợ và kháng cự. Với rất nhiều nhà giao dịch khi nhìn vào các mức này họ thực sự có thể trở nên tự hoàn thiện.

Phương pháp nào thật sự là tốt nhất?

Có một sự thật là, giống như tất cả các biến thể của tất cả các chỉ báo mà bạn đã được biết cho đến nay không có phương pháp nào là tốt nhất duy nhất. Tất cả thật sự phụ thuộc vào cách bạn kết hợp kiến thức về các điểm Pivot. Với tất cả các công cụ khác trong hộp công cụ giao dịch Forex của bạn. Chỉ cần biết rằng hầu hết các phần mềm biểu đồ thực hiện tính toán tự động thường sử dụng phương pháp tiêu chuẩn để tính toán cho các mức điểm Pivot.