Cách tính điểm Pivot

Như chúng tôi đã giới thiệu cho bạn vào bài trước về những điều cơ bản của điểm Pivot. Và điều đầu tiên bạn sẽ tìm hiểu là làm thế nào để tính toán mức điểm Pivot.

Điểm Pivot và các mức hỗ trợ và kháng cự liên quan được tính bằng cách sử dụng phiên mở, cao, thấp và đống cửa của phiên giao dịch cuối cùng. Vì Forex là một thị trường 24 giờ nên hầu hết các nhà giao dịch Forex sử dụng thời gian đóng cửa ở phiên New York là 5:00 chiều theo múi giờ EST.

Cách tính điểm Pivot

Điểm Pivot được tính theo công thức như sau:

Point Pivot (PP) = (Cao + Thấp + Đóng) / 3

Các mức hỗ trợ và kháng cự sau đó được tính toán từ điểm PP như sau:

Mức hỗ trợ và kháng cự cấp độ đầu tiên:

Mức kháng cự thứ nhất (R1) = (2 x PP) – Thấp

Mức hỗ trợ thứ nhất (S1) = (2 x PP) – Cao

Mức hỗ trợ và kháng cự thứ hai:

Mức kháng cự thứ 2 (R2) = PP + (Cao – Thấp)

Mức hỗ trợ thứ 2 (S2) = PP – (Cao – Thấp)

Mức hỗ trợ và kháng cự thứ 3:

Mức kháng cự thứ 3 (R3) = Cao + 2(PP- Thấp)

Mức hỗ trợ thứ 3 (S3) = Thấp – 2(Cao -PP)

Hãy nhớ rằng một số phần mềm biểu đồ Forex biểu thị mức trung gian hoặc mức trung điểm.

Về cơ bản, đây là các mức nhỏ giữa điểm Pivot chính và các mức hỗ trợ và kháng cự.
Cách tính điểm Pivot
Cách tính điểm Pivot

Nếu bạn ghét đại số đừng sợ hãi vì bạn không phải tự mình thực hiện các tính toán này. Hầu hết các phần mềm biểu đồ sẽ tự động làm điều này cho bạn. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn xác định cấu hình cài đặt của mình để nó sử dụng thời gian và giá đóng cửa chính xác. Hãy nhớ rằng, một trong những lợi thế của việc sử dụng các điểm Pivot là mang lại cho chúng ta tính khách quan, vì vậy rất dễ dàng để kiểm tra mức giá đã phản ứng với chúng như thế nào.