Margin Call Level (Mức gọi ký quỹ) là gì?

 Margin call level là gì?

“Margin Call Level” hoặc “Margin call”. Chắc hẳn không phải là biệt ngữ xa lạ với những ai đã tìm hiểu về thị trường Forex. Vậy bạn có thực sự hiểu về chúng là gì? Và nó có mức độ ảnh hưởng như thế nào trong giao dịch của mình. Bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu các bạn đọc một số kiến thức về Mức gọi ký quỹ và cuộc gọi ký quỹ. Để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về bản chất của nó.

Trong giao dịch Forex, Mức gọi ký quỹ khi mức ký quỹ đạt đến một mức hoặc một ngưỡng nào đó cụ thể. Khi đặt đến ngưỡng này, khả năng bạn sẽ gặp nguy hiểm khi một số hoặc tất cả các vị trí của bạn buộc bị đóng giao dịch (hoặc bị thanh lý). Mức ký quỹ là số liệu và mức gọi ký quỹ là giá trị cụ thể của số liệu. Vâng nó rất nguy hiểm, nhưng đừng đổ lỗi cho chúng tôi. Bởi vì chúng tôi không phải là người đặt ra cho những điều này.

Cho một ví dụ: Một số nhà môi giới Forex có mức gọi ký quỹ là 100%.

Với ví này, Nếu mức ký quỹ cho tài khoản của bạn giảm xuống 100%. Hoặc  có thể thấp hơn thì một cuộc gọi ký quỹ sẽ xuất hiện.

Margin Call Level (Mức gọi ký quỹ) là gì?
Margin Call Level (Mức gọi ký quỹ) là gì?

Gọi ký quỹ (Margin call) Là gì?

Một cuộc gọi ký quỹ xuất hiện là khi nhà môi giới của bạn thông báo rằng Mức ký quỹ của bạn đã giảm xuống dưới mức tối thiểu bắt buộc (mức gọi ký quỹ). Trước kia thông báo này từng là một cuộc gọi điện thoại thực tế. Nhưng ngày nay, nó thường gửi dưới dạng Email hoặc tin nhắn văn bản. Bất kỳ nó được thông báo dưới dạng như thế nào. Thì nó là một điều không mấy tuyệt vời với các nhà giao dịch. Cuộc gọi ký quỹ thường xảy ra khi tiền thua lỗ nổi lớn hơn số tiền ký quỹ đã sử dụng của bạn. Điều này có nghĩa rằng vốn tức thời của bạn ít hơn số tiền ký quỹ đã dùng.

Margin Call Level và Margin call. 

Các nhà giao dịch thường có suy nghĩ nhầm lần giữa mức gọi ký quỹ và cuộc gọi ký quỹ.

  • Mức gọi ký quỹ được thiết lập ở một ngưỡng nào đó bởi các nhà môi giới của bạn sẽ kích hoạt cuộc gọi ký quỹ. Nó là giá trị phần trăm cụ thể của mức ký quỹ. Ví dụ, khi mức ký quỹ của bạn là 100% chẳng hạn.
  • Cuộc gọi ký quỹ là một sự kiện, Khi cuộc gọi ký quỹ xảy ra, nhà môi giới của bạn sẽ thực hiện một số hành động. Thường hành động đó là gửi một thông báo đến cho bạn. Sự kiện này chỉ xảy ra khi mức ký quỹ giảm xuống dưới một giá trị nhất định. Giá trị này gọi là mức gọi ký quỹ. 

Hãy nghỉ đơn giản nó như một bình nước sôi, để nước sôi bình thường nhiệt độ phải đạt 100° C .

  • Mức ký quỹ tương đương với nhiệt độ nước sôi. Nhiệt độ có thể thay đổi và có thể là bất cứ số nào như 0° C, 47° C, 89° C,…
  • Mức gọi ký quỹ tương đương với 100° C,  nhiệt độ cụ thể.
  • Cuộc gọi ký quỹ tương đương với nước sôi, là hiện tượng chất lỏng biến thành hơi.
Ví dụ về mức gọi ký quỹ ở mức 100%.

Hãy xem là nhà môi giới Forex của bạn có mức gọi ký quỹ ở mức 100%. Điều này có nghĩa rằng diễn đàn giao dịch của bạn sẻ gửi thông báo cảnh báo nếu mức ký quỹ của bạn đạt mức 100%.

 Mức gọi ký quỹ  = Mức ký quỹ đạt 100%

Ngoài việc nhận được thông báo giáo dịch cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu tài khoản của bạn có mức ký quỹ đạt 100%. Bạn sẽ không thể mở bất cứ vị trí mới nào, bạn chỉ có thể các vị trí hiện tại.

Một mức gọi ký quỹ ở mức 100% có nghĩa rằng vốn tức thời của bạn bằng hoặc thấp hơn tiền ký quỹ đã sử dụng. Điều này xuất hiện bởi vì bạn có vị trí mở mà các khoản lỗ nổi tiếp tục tăng lên.

Hãy xem như bạn có 1000$ trong tài khoản và bạn mở một vị trí USD/CHF với một Lot nhỏ (10,000 đơn vị) và có tiền ký quỹ bắt buộc là 200$. Vì bạn chỉ có một vị trí mở, nên số tiền ký quỹ đã sử dụng cũng sẽ là 200$ ( giống như tiền ký quỹ bắt buộc).

Tại thời điểm này, bạn vẫn hút vào giao dịch nên ngay lập tức giao dịch của bạn nhanh chóng bắt đầu thua lỗ.

Nó mất một thời gian rất lớn ( bạn thực sự bị hút vào giao dịch) và bị giảm 800 pips. Với mức giá 1$/pip điều này có nghĩa bạn có khoản lỗ nổi 800$! Lúc này vốn tức thời của bạn là 200$.

 Vốn tức thời = Số dư + P/L Nổi

200$ = 1000$ – 800$

Mức ký quỹ của bạn giờ là 100% ta được:

Mức ký quỹ = (Vốn tức thời/Tiền ký quỹ đã sử dụng)  x 100%

100% = ( 200$ / 200$) x 100%

Một khi mức ký quỹ đạt 100%. Bạn sẽ không thể mở bất cứ vị trí mới nào trừ khi:

  1. Thị trường đảo ngược trở lại có lợi cho bạn.
  2. Vốn tức thời của bạn trở nên lớn hơn tiền ký quỹ đã sử dụng.
Nếu trường hợp 1 không xảy ra, trường hợp chỉ có thể nếu bạn:
  • Gửi thêm tiền vào tải khoản của bạn.
  • Đóng các vị trí hiện tại.

Tài khoản sẽ không thể mở bất cứ vị trí mới nào cho đến khi mức ký quỹ tăng lên trên mức 100%. Điều gì sẽ xảy ra nếu giao dịch của bạn tiếp tục đi ngược lại bạn? Nếu điều này xảy ra, một khi mức ký quỹ của bạn giảm xuống mức cụ thể khác. Khi đó nhà môi giới sẽ buộc phải đóng vị trí của bạn. Mức cụ thể khác được gọi là mức dừng và  thay đổi tùy theo nhà môi giới. Nếu sự kiện gọi ký quỹ quỹ tương đương với việc nước sôi, thì việc cháy tài khoản là sự kiện tương đương với việc bị đốt cháy bởi lửa.