Cách đo lường sự biến động trong thị trường Forex

Sự biến động trong Forex là gì?

Sự biến động trong Forex là cái chúng ta có thể sử dụng khi tìm kiếm các cơ hội đột phá giao dịch tốt. Biến động đo lường là sự biến động giá trong một thời gian nhất định. Sự biến động có thể sử dụng để phát hiện các đột phá tiềm năng.

Có một vài chỉ báo có thể giúp bạn đánh giá mức độ biến động hiện tại của một cặp tiền. Sử dụng các chỉ báo này có thể giúp chúng ta rất nhiều trong tìm kiếm cơ hội đột phá.

Sử dụng đường trung bình di chuyển để đo lường biến động trong thị trường Forex

Đường trung bình di chuyển có lẽ là chỉ báo phổ biến nhất được sử dụng bởi các nhà giao dịch. Bởi đường trung bình di chuyển là một công cụ đơn giản, nó cung cấp dữ liệu vô giá. 

Nói một cách đơn giản, đường trung bình di chuyển đo lường chuyển động trung bình của thị trường trong một khoảng thời gian X. Trong đó X là bất cứ điều gì bạn muốn.

Ví dụ: Nếu áp dụng SMA 20 ngày cho biểu đồ hằng ngày, nó sẽ hiển thị cho bạn thấy chuyển động trung bình trong 20 ngày qua. có các loại đường trung bình di chuyển khác nhau như hàm mũ và đường trung bình di chuyển đơn giản. Để thông tin chi tiết hơn về đường trung bình di chuyển là gì? Bạn có thể tham khảo bài viết chúng tôi đã giới thiệu trước đó. 

Cách đo lường sự biến động trong thị trường Forex
Cách đo lường sự biến động trong thị trường Forex

Sử dụng dải Bollinger

Dải Bollinger là công cụ tuyệt vời để đo mức độ biến động. Bởi vì đây là công cụ được thiết kế rất chính xác nhất. Các dải Bollinger về cơ bản là 2 đường được vẽ 2 độ lệch chuẩn trên và dưới mức đường trung bình di chuyển trong khoảng thời gian X. Trong đó X là bất cứ điều gì bạn muốn. Vì vậy, chúng ta đặt nó ở mức 20, chúng ta sẽ có SMA 20 và hai dòng khác. Một dòng sẽ được vẽ với độ lệch chuẩn +2 và dòng dưới sẽ có độ lệch chuẩn -2.

Khi các dải co lại, nó cho chúng ta biết độ biến động là thấp. Khi các dải mở rộng, nó hiện thị cho ta biết độ biến động là cao. Để có thể giúp bạn hiểu hơn về các giải thích của chúng tôi, hãy xem hình ảnh minh họa về các dải Bollinger dưới đây:

Cách đo lường sự biến động trong thị trường Forex
Cách đo lường sự biến động trong thị trường Forex

Phạm vi trung bình thực (ATR)

Cuối cùng trong danh sách là chỉ báo phạm vi trung bình thực (Average True Range- ATR). Đây là một công cụ tuyệt vời để đo lường mức độ biến động. Bởi vì nó cho chúng ta biết phạm vi giao dịch trung bình của thị trường trong khoảng thời gian X. Trong đó X là bất cứ điều gì bạn đang mong muốn.

Vì vậy, nếu bạn đặt ART tới 20ngày trên biểu đồ hằng ngày. Nó sẽ hiển thị cho bạn phạm vi giao dịch trung bình trong 20 ngày qua.

Cách đo lường sự biến động trong thị trường Forex
Cách đo lường sự biến động trong thị trường Forex

Khi ATR giảm, đó là một dấu hiệu cho thấy sự biến động đang giảm. Khi ATR đang tăng đó là dấu hiệu cho thấy sự biến động đang gia tăng.