Home Tags Tính Pip trong giao dịch forex có đơn giản không? Làm thế nào để biết được một Pip tương đương bao nhiêu tiền? Đối với các trader mới bước vào đầu tư forex

Tag: Tính Pip trong giao dịch forex có đơn giản không? Làm thế nào để biết được một Pip tương đương bao nhiêu tiền? Đối với các trader mới bước vào đầu tư forex