So sánh môi giới Dealing Desk (DD) với môi giới No Dealing Desk (NDD)

Qua bài viết trước chúng tôi đã giới thiệu về lịch sử các nhà môi giới Forex. Bạn đang phân vân nên chọn loại nhà môi giới Forex nào để phù hợp với giao dịch mình? Môi giới Dealing Desk ? hay Môi giới No Dealing Desk? 

Điều này phụ thuộc hoàn toàn vào bạn! Một loại nhà môi giới này không tốt hơn loại kia vì tất cả phụ thuộc vào các nhà giao dịch. Tùy thuộc vào bạn để quyết định bạn có muốn chệnh lệch chặt chẽ hơn hay không.  Nhưng bạn phải trả tiền hoa hồng cho mỗi giao dịch và so với  chênh lệch rộng hơn và không có tiền hoa hồng. Thông thường, người giao dịch hàng ngày và người đầu cơ thích sự chệnh lệch chặt chẽ hơn. Bởi vì dễ kiếm được lợi nhuận nhỏ hơn vì thị trường cần ít đất hơn để trang trải vượt qua chi phí giao dịch. Trong khi đó, chênh lệch rộng hơn có xu hướng không đáng kể đối với các nhà giao dịch dài hạn hoặc giao dịch vị trí.

Để cho bạn sễ dàng quyết định hơn, dưới đây là bảng tóm tắc về sự khác biệt chính giữa Dealing Desk, Môi giới STP và môi giới STP + ECN:

Dealing Desk           

(Nhà tạo lập thị trường)

No Dealing Desk (STP) 

No Dealing Desk

(STP+ECN) 

Cố định chênh lệchHầu hết có chênh lệch biến độngBiến chênh lệch hoặc phí hoa hồng
Đi ngược lại với giao dịch của bạnĐơn giản chỉ là cầu nối giữa khách hàng và nhà cung cấp thanh khoảnCầu nối giữa khách hàng và nhà cung cấp thanh khoản và những người tham gia khác
Báo giá nhân tạoGiá đến từ các nhà cung cấp thanh khoảnGiá đến từ các nhà cung cấp thanh khoản và những người tham gia ECN khác 
Lệnh đặt được điền bởi nhà môi giới trên cơ sở tùy ýTự động thực hiện,không báo giá lạiTự động, không báo giá lại
  Hiển thị độ sâu của thị trường (DOM) hoặc thông tin thanh khoản.
Các nhà môi giới Forex không phải là lừa đảo.

Trái ngược với những gì bạn đã đọc ở nơi khác. Các nhà môi giới không sẵn sàng giúp đỡ bạn mà họ muốn làm kinh doanh với bạn. Và không khiến bạn mất kinh doanh! Hãy nghĩ về nó đơn giản là nếu bạn mất tất cả tiền trong giao dịch thì họ cũng sẽ mất khách hàng. Các khách hàng lý tưởng  của Dealing desk là một ai đó có ít hoà vốn. Nói cách khác là một người không thắng hoặc cũng không thua cuối cùng. Bằng cách đó, nhà môi giới kiếm tiền từ giao dịch của khách hàng nhưng đồng thời khách hàng vẫn ở lại trong giao dịch bằng cách không thổi tài khoản của mình. Về bản chất, các nhà môi giới vẫn muốn khách hàng của họ tiếp tục quay lại để kiếm thêm tài chính từ giao dịch.