PHÂN TÍCH GIÁ VÀNG NGÀY 6/5/2019

PHÂN TÍCH GIÁ VÀNG

GOLD 4H CHART

Giá vàng sau khi chạm mức cản trên tại 1285 thì đang có xu hướng giảm. Ưu tiên vào lệnh mua ở khu vực 1267 và lệnh sell ở mức giá 1285.

Mức cản dưới

S1: 1270

S2: 1267

Mức cản trên

R1: 1284

R2: 1288