Làm thế nào để giao dịch theo sự phá vỡ

Giao dịch theo sự phá vỡ là gì?

Làm thế nào chúng ta có thể tận dụng giao dịch theo sự phá vỡ. Không giống như những giao dịch bình thường. Một sự phá vỡ  xảy ra khi mức giá phá vỡ ra khỏi phạm vi của một số loại hợp nhất hoặc phạm vi giao dịch. Nó cũng có thể xảy ra khi một mức giá cụ thể bị vi phạm, chẳng hạn như các mức hỗ trợ và kháng cự, các điểm Pivot, các mức Fibonacci

Với các giao dịch này, mục tiêu là tham gia vào thị trường ngay khi giá tạo ra sự phá vỡ và sau đó tiếp tục thực hiện giao dịch cho đến khi biến động giảm.

Làm thế nào để giao dịch theo sự phá vỡ

Bạn sẽ nhận thấy rằng không giống như cổ phiếu hoặc thị trường tương lai. Không có cách nào để bạn có thể thấy khối lượng giao dịch được thực hiện trên thị trường Forex. Với chứng khoán hoặc thị trường tương lai, khối lượng là điều cần thiết để thực hiện các giao dịch trong sự phá vỡ tốt nhất. Vì vậy việc không có sẵn dữ liệu này trong Forex khiến chúng ta gặp bất lợi. Vì nhược điểm này, chúng ta không chỉ cần quản lý rủi ro tốt. Mà chúng ta còn dựa vào các tiêu chí nhất định để định vị giao dịch của mình cho một sự phá vỡ tiềm năng tốt. 

Biến động trong thị trường Forex

Nếu có chuyển động giá lớn trong một khoảng thời ngắn thì sẽ được xem là biến động cao. Mặc khác, nếu có tương đối ít chuyển động trong một khoảng thời ngắn thì độ biến động sẽ coi là thấp. Mặc dù thật hấp dẫn khi tham gia vào thị trường khi nó di chuyển nhanh chóng. Bạn sẽ thường thấy mình căng thẳng và lo lắng hơn. Bạn đưa ra quyết định tồi tệ khi tiền của bạn không cánh mà bay. 

Sự biến động cao này là điều thu hút rất nhiều nhà giao dịch Forex. Nhưng chính sự biến động này cũng có thể gấy ra một số bất lợi và thua lỗ cho các nhà giao dịch.

Mục tiêu ở đây là chúng ta nên biết cách sử dụng biến động để lợi thế cho bạn. Thay vì đi theo số đông và cố gắng nhảy vào khi thị trường đang biến động lớn. Sẽ tốt hơn nếu tìm kiếm các cặp tiền có độ biến động thấp. Bằng cách này, bạn có thể định vị vị trí và sẵn sàng giao dịch trong sự phá vỡ và các biến động xảy ra.