Cách tính Pip là Lot trong forex đơn giản và dễ hiểu nhất

Cách tính Pip và Lot trong forex thật đơn giản và dễ hiểu nhất là như thế nào? Liệu các trader mới bước vào thị trường ngoại hối, đã rõ được các khái niệm của Pip và Lot chưa? Bài viết dưới đây, cachchoiforex.com sẽ giải đáp cho các bạn nắm thật rõ nhé!

CÁCH TÍNH PIP TRONG FOREX

Pip là gì?

 • Pip là Price Interest Point (phần trăm điểm). Là mức thay đổi giá nhỏ nhất của một cặp tiền tệ theo tiêu chuẩn thập phân 4 số và thập phân 2 số.

Cụ thể, GBP/USD tỷ giá hiện tại đang là 1.93245

 • Số “4” – số thập phân thứ tư gọi là Pip
 • Số “5” – số thập phân thứ năm gọi là Point

Như vậy 1 pip = 10 point

Ví dụ: Đối với cặp tiền EUR/USD, tỷ giá tăng từ 1,2250 lên mức 1,2251, tức là giá đã lên 1 PIP. Dựa vào đó bạn có thể tính toán lời và lỗ dựa trên số pip có được hay mất đi.

Lot size Unit of Base currency Volume PIP Value (Base:USD)
 Standard Lot 100.000 Units 1 1 PIP = $10
 Mini Lot 10.000 Units 0.1 1 PIP = $1
 Micro lot 1.000 Units 0.01 1 PIP = $0.1

Cách tính Pip trong forex

Như đã đề cập ở trên, Pip trong forex có hai dạng. Là cặp tiền tệ có 4 chữ số thập phân và cặp tiền tệ có 2 chữ số thập phân.

Cách tính Pip và Lot trong forex
Cách tính Pip và Lot trong forex

Cách tính Pip trong forex của cặp tiền tệ thập phân số 4 

Gía trị mỗi PIP = (0.0001/Tỷ giá)*Khối lượng giao dịch

Ví dụ: GBP/USD: 1.3290

Gía trị mỗi Pip = (0.0001/1.3290) * $100.000 = 7.52 GBP

GBP * Tỷ giá (GBP/USD) = 7.51 * 1.329 = $9.9

Cách tính Pip trong forex của cặp tiền tệ thập phân số 2

Gía trị mỗi PIP = (0.01/Tỷ giá) * khối lượng giao dịch

Ví dụ: cặp USD/JPY: 119.90

Gía trị mỗi pip = (0.01/119.90) * $100.000 = $8.34/Pip (với 1 lot chuẩn).

Chú ý: Trong forex, thường quy đổi thành đơn vị USD.

 • Đối với các cặp tiền tệ USD/XXX không phải quy đổi tý giá.

Ví dụ:

 • Cặp USD/JPY.

Gía trị mỗi pip = (0.01/119.90) * $100.000 = $8.34/Pip (với 1 lot chuẩn).

 • Với các cặp XXX/USD sau khi tính sẽ phải nhân với tỷ giá hiện tại để quy đổi ra USD.

Ví dụ:

 • Cặp GBP/USD: 1.3290

Gía trị mỗi Pip = (0.0001/1.3290) * $100.000 = 7.52 GBP

GBP * Tỷ giá (GBP/USD) = 7.51 * 1.329 = $9.9

CÁCH TÍNH LOT TRONG FOREX

Lot là gì?

 • Lot là đơn vị đo khối lượng giao dịch hay còn gọi là đơn vị đo khối lượng giữa các cặp tiền tệ.
  Loại lot Kích thước (đơn vị tiền tệ)
  Lot tiêu chuẩn 100.000
  Lot Mini 10.000 (bằng 0,1 lot)
  Lot Micro 1.000 (bằng 0,01 lot)
  Lot Nano 100 (bằng 0,001 lot)

Lấy cặp tiền tệ phổ biến nhất là EUR/USD làm ví dụ:

   • Tiền tệ thứ nhất (EUR) là đồng cơ sở và tiền tệ thứ hai (USD) là đồng định giá.
   • Trong giao dịch ngoại hối, một lot tiêu chuẩn là 100.000 đơn vị đồng cơ sở. Nghĩa là 1 lot=100.000 EUR.

Cách tính Lot trong forex

Số tiền cần để mua 1 lot = Giá trị lot muốn mua * tỷ lệ đòn bẩy

Ví dụ: Nếu nhà đầu tư muốn mua 1 lot tiêu chuẩn USD/CAD, với tỷ lệ đòn bẩy dự kiến là 1:50. Vậy số tiền nhà đầu tư cần có là 100.000 * (1/50) = 2.000 USD

Ví dụ: Bạn cần mua 1 lot EUR/JPY, trong đó, 1 lot tiêu chuẩn của cặp tiền tệ này là 100.000 EUR.

Số tiền cần mua 1 lot EUR/JPY = 100.000 *(1/50) = 2.000 EUR

Nếu tỷ giá EUR/USD hiện tại là 1,1086, tức 1 EUR = 1,1086 USD

Số tiền cần mua 1 lot EUR/JPY = 2.000 * 1,1086 = 2.172 USD. 2217,2

Trong thực tế, các phần mềm giao dịch sẽ tính giúp bạn lượng tiền cần có để tham gia giao dịch dựa trên các lựa chọn của bạn. Tuy nhiên, việc nắm rõ cơ cấu tính này cũng giúp bạn quản lý vốn tốt hơn. 

>>>>>> Xem thêm: Cách tính Pip trong forex đơn giản và dễ hiểu nhất

Nhấn vào đăng ký ngay để tạo tài khoản DEMO tại sàn FXPro

Tạo tài khoản demo tại sàn FXPro
Tạo tài khoản demo tại sàn FXPro