Các Phiên Giao Dịch Forex

Giới thiệu các phiên giao dịch Forex

Thông qua một số bài trước đã giới thiệu Forex là gì, tại sao bạn nên giao dịch nó. Đây là lúc bạn nên tìm hiểu về các phiên giao dịch trong thị trường Forex. Đúng vậy, thị Trường Forex mở cửa 24 giờ một ngày, nhưng không có nghĩa nó luôn luôn hoạt động cả ngày. Bạn có thể kiếm tiền giao dịch khi thị trường tăng lên. Và bạn cũng có thể kiếm tiền khi thị trường đi xuống. Nhưng bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian cố gắng kiếm tiền khi thị trường không di chuyển. Bài học này sẽ giúp chúng ta xác định thời điểm tốt nhất của ngày để giao dịch.

Giờ các phiên giao dịch thị Trường Forex

Trước khi nhìn vào thời điểm tốt nhất để giao dịch, chúng ta phải xem 24 giờ một ngày trong thế giới Forex (Ngoại Hối) trông như thế nào. Thị trường Ngoại Hối có thể chia thành 4 phiên giao dịch chính. Phiên giao dịch Sydney, phiên giao dịch Tokyo, phiên giao dịch London, và phiên giao dịch New York.

Dưới đây là thời gian mở và đóng cửa của mỗi phiên giao dịch:

Mùa Xuân/Mùa Hạ ở Hoa Kỳ.( T3/4 – T10/11)

Các Phiên Giao Dịch Forex
                                             Các Phiên Giao Dịch Forex

Mùa Thu/Mùa Đông ở Hoa Kỳ ( T10/11 – T3/4)

Các Phiên Giao Dịch Forex
                                               Các Phiên Giao Dịch Forex

Kết luận

Thực tế thời gian mở và đóng cửa phụ thuộc vào giờ địa phương. Với hầu hết giờ làm việc bắt đầu ở khoảng 7-9 sáng theo giờ địa phương. Thời gian mở cửa và đóng, sẽ thay đổi trong các tháng 10 / tháng 11 và tháng 3/ tháng 4 theo một số quốc gia (ví dụ như Hoa Kỳ, Anh, Úc) chuyển sang / thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày (DST). Ngày trong tháng mà một quốc gia chuyển sang / DST cũng thay đổi, khiến chúng ta gây nhầm lẫn nhiều hơn.

Và Nhật Bản không quan sát tiết kiệm ánh sáng ban ngày, vì vậy cảm ơn Nhật Bản đã giữ nó đơn giản. Bây giờ, bạn có thể nhìn vào khoảng thời gian mở rộng của Sydney và tự hỏi tại sao nó lại dịch chuyển hai giờ ở múi giờ phía đông. Bạn nghĩ rằng mở rộng Sydney sẽ chỉ di chuyển một giờ khi Hoa Kỳ điều chỉnh thời gian tiêu chuẩn. Nhưng nhớ rằng khi Hoa Kỳ di chuyển một giờ trở lại. Thực ra Sydney chỉ di chuyển về trước một giờ(mùa đối diện ở Úc). Bạn phải luôn nhớ điều này nếu bạn có kế hoạch giao dịch trong thời gian đó.

Lưu ý về các phiên giao dịch 

Cũng lưu ý rằng giữ mỗi phiên giao dịch Forex, có khoảng thời gian nào ở đây được mở hai phiên giao dịch cùng một thời gian. Trong suốt mùa hè, từ 3:00-4:00 sáng hệ múi giờ EST. Ví dụ như phiên giao dịch Tokyo và phiên giao dịch London trùng nhau. Và trong suốt giữa mùa hè và mùa đông từ 8:00 sáng -12:00 trưa hệ múi giờ ET, phiên giao dịch London và phiên giao dịch New York chồng chéo với nhau.

Đương nhiên, đây là những thời điểm bận rộn trong ngày giao dịch bởi vì có khối lượng lớn hơn khi hai thị trường cùng mở phiên giao dịch. Điều này có nghĩa bởi vì, trong suốt thời gian, tất cả những người tham gia thị trường ‘chờ đợi’ và ‘chớp lấy thời cơ’. Nghĩa là có thể kiếm tiền nhiều hơn là chuyền qua tay. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào một chuyển động Pip trung bình của cặp tiền tệ chính trong suốt phiên giao dịch Forex ở bảng bên dưới:

Các Phiên Giao Dịch Forex
                                                Các Phiên Giao Dịch Forex

Từ bảng trên, bạn sẽ nhìn thấy phiên giao dịch London thường cung cấp nhiều chuyển động nhất. Lưu ý rằng làm thế nào một số cặp tiền tệ phải có chênh lệch Pip so với các cặp khác. Hãy xem xét sâu hơn về mỗi phiên giao dịch, cũng như các giai đoạn khi các phiên giao dịch mở trùng nhau.